Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

V razvoj novih rešitev in nadgradnjo specializacije, za partnerje pa »nekaj več« - EOL 143

DB Schenker | E. D. |
 
Izteka se peto leto odkar je Valerija Špacapan Friš postala generalna direktorica podjetja DB Schenker Slovenija, letos pa ji je Logistično združenje Slovenije podelilo naslov logistinje leta. Pravi, da je kot podpredsednica upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice zelo vpeta v novosti na področju industrije 4.0, sicer pa prisega na stalne izboljšave v logističnih procesih in na to, da dajo partnerjem »nekaj več«. Vodilni položaj na slovenskem trgu bodo utrjevali s specializacijo na področju skladiščenja farmacevtskih izdelkov, avtomobilske industrije in industrije elektronike. Valerija Špacapan Friš je prepričana, da je za uspeh vsakega podjetje nujno izobraževanje zaposlenih in rast njihovih sposobnosti.
 
Valerija Špacapan Friš
Valerija Špacapan Friš

V obrazložitvi priznanja za naziv logistinje leta so bila omenjena stalna vlaganja v tehnološko odličnost logističnih procesov in s tem zmanjšanje ročnih manipulacij. S katerimi vlaganji Schenker Slovenija utrjuje svoj položaj na regionalnem območju kot del globalne Schenkerjeve mreže? Ali ročne manipulacije izginjajo v optimizaciji logističnih procesov?

Dejstvo je, da se poslovni svet še nikdar ni spreminjal tako naglo, kot se danes. Govorimo o spremembah na področju tehnologije, potreb in zahtev strank, znanj in kompetenc zaposlenih itd. Neprestano vlagamo v posodabljanje naše skladiščne opreme, saj le tako lahko zagotovimo, da našim partnerjem ponudimo storitve skladiščenja v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti. Sprejemamo ukrepe na področju zelenega poslovanja. Mislim na prehod na električne viličarje, na okolju prijazno osvetljavo in varčne načine ogrevanja, imamo polnilno postajo za osebna električna vozila, prehajamo pa tudi na električna dostavna vozila.

In druga vlaganja?

Veliko vlagamo na področju IT-ja in v razvoj naročniku prilagojenih vmesnikov, ki omogočajo izmenjavo podatkov v realnem času brez podvajanja procesov in poslovanje brez napak. Optimizacija procesov je danes ključnega pomena, če želimo ostati konkurenčni na trgu in stranki ponuditi storitev na najvišjem nivoju. Vse več je avtomatizacije. Vseeno pa ročne manipulacije ostajajo pomembne, sploh ko govorimo o storitvah dodane vrednosti (VAS), kjer ima Schenker resnično bogat nabor. O avtomatizaciji razmišljamo predvsem tam, kjer so enostavne operacije, ki se ponavljajo. Trenutno pripravljamo avtomatizacijo procesov na pralnih linijah.

Na poslovanje logističnih podjetij pozitivno vpliva gospodarska rast ali pa ohlajanje. Kaj to pomeni za realizacijo podjetja Schenker Slovenija in ali se povečuje delež izvoza? Je domači trg še vedno primarni trg?

Naš osrednji trg še vedno ostaja slovenski. Ključni partnerji pa imajo svoje končne kupce po vsej Evropi, zato posledično tudi mi občutimo gospodarsko rast oziroma ohlajanje. Tega je bilo nekaj že občutiti, kakšnih drastičnih upadov pa ne pričakujemo. Aktivno sledimo trendom na trgu in premikom gospodarstva, zato tudi naš strateški razvoj fokusiramo na področja, kjer vidimo našo konkurenčno prednost. Razvijamo inovativne rešitve in dopolnjujemo naš nabor storitev z dodano vrednostjo. Osredotočeni smo na to, da stranki resnično ponudimo, kar potrebuje. Specializirani smo v farmacevtski in avtomobilski industriji. Imamo pralne linije za avtomobilsko industrijo, tj. plastične zaboje za prevoz avtomobilskih sestavnih delov. Tudi v Mariboru smo odprli dve pralni liniji za avtodele, katere očiščene vračamo v proizvodnjo na varjenje.

Schenker ponuja storitve v različnih vrstah prometa. Ali se še vedno povečuje predvsem cestni promet ali se kupci oz. naročniki bolj usmerjajo na primer v železniški promet, za kar se zavzemajo številni dokumenti o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz prometa?

Cestni transport ostaja v ospredju, povečalo se je predvsem število zbirniških pošiljk. Železniški promet je zanimiv, vendar mora biti temu primerna tudi stranka oziroma njene zahteve, saj traja nekoliko dlje. Če se le da in je blago primerno, velikokrat poskusimo z multimodalnimi rešitvami, torej kombiniramo prevoze tudi s transportom v železniškem prometu.

Schenker je razvil več produktov oz. storitev, na primer v sistemu premium. Katere rešitve in storitve so za kupca najoptimalnejše in kaj ponujate v družini storitev smartbox?

V sklopu nabora storitev “premium” našim strankam ponujamo vse nadstandardne opcije, ki zagotavljajo še večjo fleksibilnost in učinkovitost prevozov. Največ takih možnosti ponujamo na področju zbirniških prevozov, DB Schenkersystem premium, saj lahko zaradi razvejanosti naše mreže in velikega števila pošiljk ponudimo resnično fleksibilno rešitev. Na primer dnevne odpreme v vsa gospodarska središča, možnost časovno opredeljenega prevzema in dostave, dostave znotraj točno določenih ur itd.

Logistika in transport ne moreta mimo digitalizacije in vse večje povezanosti z vsemi akterji v oskrbovalni verigi. Kako se prilagaja novim trendom Schenker Slovenija?

O digitalizaciji danes resnično slišimo in govorimo na vsakem koraku. In prav je tako. Večina večjih projektov se načrtuje in razvija na globalni ravni, smo pa seveda vse ostale države vključene v proces oz. implementacijo. Veliko je internih inovacij, kot na primer prehod na nove, izboljšanje programe. Eden zadnjih večjih projektov je bil recimo implementacija novega programa na področju ladijskih prevozov. V novem letu pa bomo imeli novost tudi za naše stranke, in sicer Connect4Land, ki bo omogočal hiter dostop do informacij glede prevozov, še bolj enostavno naročanje itd.

Ali je med izzivi panoge tudi, kako povečati napolnjenost tovornih vozil, zmanjšati obremenjenost cest in z optimizacijo logističnih procesov povečati učinkovitost poslovanja? Kako to doseči?

Seveda, optimiziran izkoristek kapacitet je pomemben dejavnik, ko govorimo o učinkovitosti, skrbi za okolje in obremenjenosti cest. Schenker Slovenija je del največje in najbolj razvejane cestne mreže v Evropi, zato imamo veliko možnosti za optimizacijo prevozov in pošiljk. Pomembno je, da imamo vzpostavljen dober sistem organizacije prevozov in da oddelki med seboj sodelujejo ter delijo informacije. Na ta način lahko številnim strankam najdemo hitre in cenovno privlačne rešitve transportov.

Logistika že dolgo ni več le prevoz in hramba blaga. Je marsikaj več, kaj je zdaj tisto več?

Res je in ravno to je bilo izpostavljeno tudi ob prejemu letošnje nagrade logist leta. Z našim delom in rezultati smo dokazali, da je danes logistika resnično mnogo več kot le prevoz in skladiščenje blaga. Pri nas se držimo načela, da mora biti ponudnik logističnih storitev ne samo izvajalec, temveč tudi in predvsem partner podjetju. Tak, ki ga podpre v rasti in nadaljnjem razvoju ter je v odnosu proaktiven. Partnerjem torej ponudi dodatne storitve, ki jih zahteva trg, če naš partner nima ne znanja, resursov ali se želi fokusirita na svoj osnovni posel. Sama že vrsto let poudarjam, da je tisto ključno “nekaj več”, kar ponujamo našim partnerjem. Naše znanje in izkušnje, pripravljenost razvijati nove storitve in naš partnerski odnos. Kot sem povedala že v zahvalnem govoru ob prejemu nagrade, posel delamo ljudje, imamo odlično ekipo in želimo biti drugačni, spremembe dojemamo kot izzive. Vi nam poveste svoje želje, mi vam jih uresničimo.

Koliko se v vašem poslovanju povečuje delež pogodbene logistike in kako se da optimizirati oskrbovalno verigo?

Schenker Slovenija že od nekdaj gradi svojo strateško pozicijo na področju pogodbene logistike, zato je delež v tem segmentu velik in predvsem stabilen. Marsikdo ob besedi optimizacija najprej pomisli na velike stroške, vendar v prvi vrsti ni nujno vedno tako. Veliko lahko naredimo že z malimi koraki in s poglobljenim pregledom celotne verige. Skrbimo za optimalno razporeditev blaga v skladišču in organizacijo vseh skladiščnih procesov ter optimizacijo prevozov. Najpomembneje pa je, da naša ekipa neprestano spremlja dogajanje in se hitro odzove na morebitne spremembe ter po potrebi prilagodi. Schenker Slovenija že vrsto let izvaja tudi program nenehnih izboljšav in rednega spremljanje KPI-jev.

Torej je to pot k optimizaciji logističnih procesov. Kdaj se največ prihrani, kdaj se najbolj poveča produktivnost in dodana vrednost, ki tudi v slovenskih logističnih podjetjih ni visoka?

Naši zaposleni po svojih KPI-jih pri vseh produktih sodijo med najbolj produktivne v celotni regiji. Venomer si prizadevamo, da delo organiziramo tako, da celoten logistični proces poteka čim bolj avtomatizirano in nemoteno. Pomembno je, da zaposleni pozna vse korake znotraj verige, saj le tako lahko predvideva naslednje korake oz. morebitne posledice določenega dogodka. V ta namen imamo v podjetju tudi implemtentiran poseben program kroženja, znotraj katerega se zaposleni spozna z vsemi postopki.

Je poslovno okolje za logistiko spodbudno? Kaj za poslovanje pomenijo spremembe v carinskih postopkih?

Res je, tudi okolje odigra pomembno vlogo pri implementaciji dobrih idej, ki jih znotraj slovenskega prostora resnično ne primanjkuje. Vsekakor bi se naši pravni in birokratski postopki morali premakniti v smeri spodbujanja napredka, ne pa, da ga upočasnjujejo ali celo preprečujejo. Včasih je težko razumeti, da dobra, konkurenčna rešitev dobesedno čaka pred vrati, pa jih moramo zaradi administracije pustiti zaprta.

Načrti podjetja Schenker Slovenija?

DB Schenker Slovenija bo še naprej utrjeval enega izmed vodilnih položajev na slovenskem trgu. Razvijali in nadgrajevali bomo našo specializacijo na področju skladiščenje farmacevtskih izdelkov, avtomobilske industrije in industrije elektronike. Še več pozornosti bomo namenili tudi digitalizaciji procesov. Sem tudi podpredsednica upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice, zato sem še toliko bolj vpeta v novosti na področju Industrije 4.0. Pri nas gre predvsem za razvoj novih, kustomiziranih IT rešitev, ki partnerjem omogočajo transparentnost in optimizacijo celotnega procesa. Tu so še inovacije, kot so “Pick by voice”, robotske roke in samovozeči viličarji, ki delajo 24 ur in potrebujejo le 20 minut za napolnitev baterije. V skladu s tem se zavedamo tudi preoblikovanja delovnih nalog, ki jih bodo imeli zaposleni. Zato je ena naših osrednjih nalog ustrezno izobraževanje in podpora sodelavcem na področju pridobivanja novih znanj ter sposobnosti.