Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Špediter je oko poslovnega partnerja, ki najbolj ceni točno informacijo o tovoru - EOL 142

Špedicija | E. D. |
 
Prevoz hitro pokvarljivega blaga ne zahteva le dobre organizacije dela, temveč tudi odgovornost vseh členov v logistični verigi, od agentov ladij do inšpekcije, odgovarja Gracijan Necmeskal, direktor podjetja T.P.G. Logistika in T.P.G. Agent iz Kopra in od letos predsednik Zveze pomorsko prometnih organizacij pri GZS. Sogovornik dela v pomorstvu in logistiki že štiri desetletja, podjetje pa letos v kroniko poslovanja zapisuje mejnik - prvo desetletnico dela. Letos je bila v prvih mesecih rast prometa dobra, zdaj se umirja zaradi nestabilnega servisa ladjarjev, pravi. Bližina Luke Koper je njihova konkurenčna prednost. Postreže pa z zanimivo napovedjo – s prihodnjim letom bodo ladjarji začeli uporabljati čistejše gorivo in bodo omejevali izpuste.
 
Gracijan Necmeskal fotor Tomaz Primozic FPA
Gracijan Necmeskal fotor Tomaz Primozic FPA

Kaj letos na trgu najbolj vpliva na vaše poslovanje? Ali povpraševanje še vedno raste in ni znakov rahlega ohlajanja gospodarstva? Raste obseg vseh vaših storitev in kaj pričakujete na koncu poslovnega leta?

Na rast poslovanja vpliva več faktorjev, na katere ne moremo vedno vplivati. Poslovnim strankam moramo nuditi najoptimalnejše rešitve pri odpremah njihovega blaga ter poiskati logistične rešitve, ki jim omogočajo prodore na nove trge. Vendar smo tudi mi odvisni od ponudnikov prevoznih storitev, na katere nimamo vedno vpliva. V prvi polovici tega leta smo beležili rast prometa za cca 8-10 %, medtem ko se je rast nekoliko ustavila v tretjem četrtletju predvsem zaradi nestabilnega servisa ladjarjev. Ti imajo največji vpliv pri prevozu kontejnerskega blaga, ki ga je danes največ. Čeprav ni pričakovati bistvenega izboljšanja njihovih servisov do konca leta, bomo določen izpad kontejnerskega prometa nadomestili z ostalimi segmenti. Mislim na prevoz hitro pokvarljivega blaga in na generalne tovore. Še vedno pričakujemo, da bomo začeto rast zadržali do konca poslovnega leta.

Koliko na rast vplivajo novi trendi? Sodobna logistika je pametna in povezana, kaj lahko ponudite naročniku kot najučinkovitejšo logistično storitev? Kako obvladujete celotno oskrbovalno verigo?

Še vedno hočemo naročniku storitev ponuditi kar se da prijazen servis oziroma servis po meri. Ali kot temu pravimo “tailor made servis”. Istočasno pa cenovno konkurenčno storitev. Zavedamo se, da na drugi strani sedi nekdo, ki nam zaupa pri iskanju celovitih logističnih rešitev in se z logističnimi storitvami nima časa ukvarjati, saj mora skrbeti, da proda svoje blago. Ravno to je prednost manjših špedicij, kjer se lahko komitentom posvetimo v celoti. Ne obravnavamo jih kot številko, ampak v celoti upoštevamo njihovo povpraševanje. Nudimo jim izbiro pravih ladjarjev in ostalih poslovnih partnerjev na poti do cilja. Prav ta osebni in človeški odnos “tailor made servis” ima še vedno velik vpliv pri pridobivanju novih poslov.

A tudi dobra organizacija poslovanja. Za prevoze različnih vrst ste si organizirali široko partnersko mrežo. Prevladujejo predvsem prevozi palet svežega sadja in zelenjave? Katere zahteve morate izpolnjevati pri prevozu produktov s krajšim rokom trajanja?

Prevoz hitro pokvarljivega blaga terja predvsem dobro organizacijo dela. Vsi členi v logistični verigi, to so agenti ladij, špediterji, Luka Koper, carina, fito inšpekcije in drugi. Resnično poslujemo po sistemu 24/7. Da so tuji poslovni partnerji izbrali ravno nas oziroma Luko Koper za pretovor njihovega hitro pokvarljivega blaga, moramo za izvedbo posla izpolnjevati vse pogoje. Organizirati se moramo tako, da ne pride do zastojev pri pretovoru blaga. Tranzitni čas blaga od luke vtovora do končnega cilja je izrednega pomena. Kajti življenska doba tovrstnih produktov je časovno omejena. Na blagovne police mora priti v najkrajšem možnem času.

Kako to dosežete?

Zaradi dobrih, predvsem pa direktnih ladijskih povezav z Izraelom in Egiptom je Luka Koper odlična vstopna točka za blago iz teh držav. Od tod se pretovarja in distribuira za celotno Evropo, vključno z Veliko Britanijo ter občasno tudi z Rusijo. V zadnjih letih pa poskušamo poleg teh držav naše storitve prodati tudi evropskim partnerjem, ki uvažajo blago iz Daljnega vzhoda in Indije. Novonastale ladijske povezave nam z njihovim kratkim časom potovanja to omogočajo in lahko konkuriramo severnoevropskim lukam, kot so Hamburg, Antwerpen in ostale. Povečuje pa se tudi trend izvoza tovrstnega blaga, predvsem jabolk iz Poljske, v Egipt, Izrael, Srednji ter Daljni vzhod.

Torej posel rase?

TPG Logistika je še vedno eden od vodilnih špediterjev na tem področju, saj pretovorimo preko 50 % tovrstnega blaga Luke Koper. Uspeh lahko pripišem naši organizaciji, razumevanju posla, posameznim pridobljenim certifikatom, kakovosti storitev, ki jih zahtevajo posamezni poslovni partnerji, ter profesionalnemu delu naših referentov v špediciji. Pretovor hitro pokvarljivega blaga še vedno predstavlja približno 30 % celotnega prometa našega podjetja.

Koliko konkurenčne prednosti vam daje bližina Luke Koper, saj imate sedež v Kopru?

Bližina Luke Koper nam vsekakor daje določene konkurenčne prednosti. Mislim predvsem na sprejem, odpremo in pretovor raznovrstnega blaga, za katerega uporabljamo skladiščne kapacitete Luke Koper. Zavedati se moramo, da je špediter “oko” poslovnega partnerja, saj ta največkrat sedi par sto kilometrov stran in je odvisen od informacij, ki mu jih špediter posreduje. Najsi bodo dobre ali slabe. Vse pogosteje poslovni partnerji zahtevajo, da jim posredujemo fotografije natovorjenega in pričvrščenega blaga, da smo prisotni pri sprejemu, odpremi ali pretovoru blaga … Bližina Luke Koper seveda daje prednost pred ostalimi konkurenti, saj smo pri izvoru informacij. Danes resna podjetja cenijo informacije veliko bolj kot samo ceno storitve.

Kako nameravate rasti kot vodilni logistični operater na območju jugovzhodne Evrope, saj ste vzpostavili poslovna predstavništva v več mestih?

Jugovzhodna Evropa poleg Avstrije vse bolj uporablja Luko Koper kot svoje izhodišče v svet pri izvozu blaga,a tudi v obratni smeri, pri uvozu blaga. To so poleg Luke Koper zaznali tudi železniški operaterji, ladjarji in vsi ostali udeleženci v logistični verigi. Razlog za nova odpiranja poslovnih predstavništev so komercialni nastopi na teh trgih. Komitentom nudimo profesionalne storitve. Zavedamo se, da iz Kopra ne moremo obvladovati tamkajšnjih trgov, kot bi velikokrat želeli. Tudi poslovanje v jeziku lokalnega prebivalstva, saj na predstavništvih zaposlujemo lokalne ljudi, je velika prednost. Komitentom se posvetimo v celoti.

Tudi v logistiki Sloveniji primanjkuje usposobljenih kadrov?

Res je, kader v logistiki postaja problem. Mlade danes ob prvem razgovoru najbolj zanima delovni čas, vsi ostali pogoji pa kasneje. Mislim, da so nazori mladih danes drugačni. Prednosti dajejo ostalim vrlinam, kot so družina, prosti čas….. kar cenim, spoštujem in podpiram. Žal v logistiki, kjer poslujemo s celim svetom ter moramo upoštevati tudi časovne razlike poslovnih partnerjev, ne moremo vedno upoštevati njihovih želja. Je pa delo v logistiki dinamično, zanimivo, polno novih izzivov, novih znanj in izkušenj. Vsekakor bi bilo potrebno v bližnji prihodnosti mladim prikazati tudi pozitivne strani našega posla ter načrtno razmisliti o štipendiranju tovrstnega deficitarnega kadra.

Se vam ne zdi, da ponudniki logističnih storitev premalo upoštevate negativne vplive prometa na okolje oz. podnebje? Kaj lahko storite za bolj zeleno logistiko?

Ponudniki logističnih storitev si prizadevamo za bolj zeleno logistiko, kolikor je v naši moči. Panoga namenja vse več skrbi okolju. Pri prevozih poskušamo v čim večji meri uporabljati EUR 6 kamione. Prav tako električne viličarje za pretovor blaga, kadar je to mogoče. Ladijski prevozniki z naslednjim letom pričnejo uporabljati čistejše gorivo ter omejevati izpuste, saj se tudi sami zavedajo pomena onasneževanja. Ravno tako ladijski agenti vsakodnevno opozarjajo ladje ob prihodu v Koper, da ne izpuščajo onesnaženih plinov, da zmanjšajo hrup in drugo. Da o prizadevanjih Luke Koper za čistejše okolje ne govorim. Res je, da smo se vsi skupaj pričeli zavedati pomena zdravega okolja nekoliko prepozno, vendar se premikamo v pravo smer.

Letos ste postali predsednik Zveze pomorskih prometnih agencij. Naloge?

Na skupščini ZPPAS, ki bo 25. oktobra, bomo predstavili program dela. Predvsem želimo razširiti krog novih članov iz ladjarskih in drugih krogov, vseh, ki so kakorkoli povezani s pomorsko dejavnostjo. Potrebujemo širšo prepoznavnost ZPPAS, več izobraževanj in novih kadrov. Udeležili se bomo mednarodnih dogodkov, ki jih bo organizirala GZS. Želimo doseči, da bomo del odločanja o vprašanjih in razvoju naše pristaniške skupnosti, in sicer na lokalni in na državni ravni. Ne smemo pozabiti, da ima vsak drugi prebivalec naše obalne občine zaposlitev, ki je povezana z Luko Koper. Torej se moramo zavedati pomena Luke Koper za obalno prebivalstvo.