Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Prednost daje specializacija logističnih storitev z avtomatizacijo - EOL 129/130

Logistika in dodana vrednost |
 
Hkrati, ko Robi Košir, direktor Logističnega centra BTC, govori o širitvi mreže strateških partnerjev, novem programu in načrtovanih investicijah predvsem s področja trgovine in logistike, razmišlja zlasti o tem, kaj lahko kakovosten logist prispeva k dvigu dodane vrednosti naročniku in poslovnemu partnerju. Odgovor daje specializacija logističnih storitev z novimi trendi avtomatizacije, robotizacije in tehnologijo veriženja podatkovnih blokov. Dejavnost širijo, upravljajo že s 100.000 m2 skladiščnih zmogljivosti, širijo dejavnost na tuje trge in upravljajo skladišča pri partnerjih. Na domačem kompleksu so si z naložbo uredili enotno centralno skladišče, kar bo optimiziralo notranje procese, poudarja Robi Košir.
 
Robi Košir
Robi Košir

Že lani ste se povezovali s podjetjem, ki vam bo s tehnološkimi rešitvami omogočil uvajanje tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Za kakšen logistični model gre in zakaj je pomemben za vaše podjetje?

V kontekstu prizadevanj za tehnološki preboj Logistični center BTC išče priložnosti za povezovanje z različnimi zagonskimi podjetji. Eno takšnih je OriginTrail. Njihove tehnološke storitve, med njimi protokol za dobavne verige, temeljijo na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Logistični center BTC je s tem podjetjem že v 2017 stopil na pot razvojnega sodelovanja in testiranja rešitev v živem testnem okolju. V sodelovanju nastajajo multipartnerske zgodbe v razvoju in izgradnji logističnih modelov, ki so osnovani na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Velik potencial podjetja OriginTrail predstavljajo predvsem izkušnje v povezavi s primarno dejavnostjo Logističnega centra BTC. To je logistika izdelkov vsakdanje rabe (FMCG), za katero so značilni kratki izvedbeni roki in strogi časovni okvirji naročnikov.

Kaj je odločilno prispevalo k lanskoletni rasti prihodkov v višini 11 %, kako gospodarska rast vpliva na letošnje poslovanje in zakaj načrtujete le 5 % rasti prihodkov?

Na rast prihodkov je v letu 2017 vplivala predvsem širitev obstoječih strateških partnerjev Spar in Petrol, širitev programov avtomobilske industrije s tako imenovano sinhrono dostavo blaga na linijo v Revoz in oskrba avstrijskega trga za Atlantic Group. Letos smo pričeli opravljati logistične storitve za Petrol na Hrvaškem v skladišču v Zagrebu in za Atlantic Trade oskrbo kupcev v Italiji iz skladišča v Sloveniji. Letos smo večji poudarek namenili širitvi na tuje trge, tehnološkim prebojem, konsolidaciji in notranji optimizaciji. Želimo povečati dodano vrednost. Poleg tega je logistika v Sloveniji podcenjena in prav trenutni pozitivni gospodarski trendi dajejo možnost, da tudi logistika pridobi pravo mesto.

Poslovanje torej širite s sedanjimi in z novimi partnerstvi. Ali vam skladiščne zmogljivosti to omogočajo? Bo v razvojnem fokusu prednostno zamrznjeno blago ali boste bolj tržili tudi logistične storitve za druge izdelke, ki ne potrebujejo zelo nizkih temperatur za skladiščenje?

Lastne skladiščne zmogljivosti so polno zasedene. Zato logistiko opravljamo tudi v dodatno najetih skladiščnih prostorih in skladiščih partnerjev, za katere opravljamo logistiko. BTC logistika sedaj upravlja logistiko na 100.000 m2 skladiščnih kapacitet. Vanje je že vključeno tudi 5.000 m2 skladiščnih kapacitet za hlajeno in zamrznjeno blago pod posebnimi temperaturnimi režimi. Fokus je na izdelkih (FMCG) tako na ambientalnem kot zamrznjenem režimu. Vendar se odločamo tudi za širitev programov avtomobilske industrije.

Na nedavnem srečanju poslovnih partnerjev v vašem logističnem centru ste med drugim govorili tudi o izgradnji novega intermodalnega logističnega terminala Ljubljana. Kakšen je terminski načrt za izvedbo te naložbe, saj so s sodelovanjem države in Mestne občine Ljubljana pri gradnji infrastrukture odprte možnosti za hitrejšo izvedbo te strateške naložbe?

Načrtovane investicije so povezane predvsem s področjem trgovine in logistike. Poleg investicij družbe BTC v razvoj območja so predvidene še investicije domačih in tujih partnerjev. To so IKEA, Mercator, Slovenske železnice. V okviru nadaljevanja strateškega logističnega partnerstva je na skupno 50 ha zemljišč predvidenih dodatnih 160.000 m2 logističnih površin. To so projekti, ki bodo pomembno vplivali na rast števila novih delovnih mest, na sočasen razvoj gospodarskih projektov in državne infrastrukture. Poleg tega bodo pospeševali gospodarski razvoj in spodbujali tuje naložbe. Prav zato poteka postopek sprejemanja OPPN, ki se bo po usklajevanju dokončno sprejel predvidoma poleti 2019.

Kaj pomeni za učinkovitost poslovanja nov povezovalni skladiščni objekt?

V BTC Logističnem centru smo investirali v povezovalni objekt 1 mio EUR. S tem smo na tej lokaciji konsolidirali skladišča v enotno centralno skladišče in naredili korak naprej pri optimizaciji posameznih notranjih procesov, uporabi novih tehnologij in krepitvi delovanja s tehnološko napredno mehanizacijo. Pridobili smo tudi dodatne skladiščne površine. Glavni cilj pa je enotna vhodno/izhodna cona, torej 10 novih vhodno/izhodnih ramp ter posledično poenotenje vseh procesov.

Kot specializirani ponudnik logističnih storitev znanim domačim in tujim podjetjem se vse bolj usmerjate v regijo. Zakaj in kam?

V Sloveniji predvsem na segmentu (FMCG) že pokrivamo velik tržni delež. Poslovni partnerji, za katere opravljamo logistične storitve v Sloveniji, svojo prodajo širijo tudi v sosednje države in države celotne JV regije. Naši poslovni partnerji so večinoma globalne multinacionalne družbe. Z uspešnim poslovnim logističnim modelom v Sloveniji smo zaradi tega z nekaterimi, kot so Petrol, Atlantic Group, Barilla, logistični model širili tudi v sosednje države. Trenutno logistiko za posamezne poslovne partnerje poleg Slovenije pokrivamo tudi v Italiji, Avstriji in Hrvaški.

Logistika lahko podjetjem močno racionalizira poslovanje in zmanjša stroške. Kako kot kakovosten logist lahko najbolj prispevate k dvigu dodane vrednosti vašim naročnikom storitev?

S specializacijo logističnih storitev podjetjem lahko ponudiš kvalitetne storitve z dodano vrednostjo, stalen napredek, visok nivo informatizacije in avtomatizacije. Tega si posamezne družbe, katerih osnovni posel ni logistika, ne morejo privoščiti, saj največji del investicij in znanja vlagajo v razvoj proizvodnje, prodajo, marketing… To je logično. Moramo pa se zavedati, da smo v obdobju, ko je potrebno v procese vključevati avtomatizacijo, robotizacijo in umetno inteligenco, saj bomo le s tem lahko v logistiki konkurenčni na trgu in bomo lahko poslovnim partnerjem prispevali k dvigu dodane vrednosti.

Podnebno ogledalo Slovenije 2018 je izrazito izpostavilo promet kot največjega krivca za visoke emisije toplogrednih plinov. Ogledalo je izziv tudi logistom. Kaj ste storili in kaj lahko storite za manj emisij? Ali morda merite vaš ogljični odtis?

Ogljičnega odtisa sicer ne merimo, izvajamo pa številne projekte in aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti. Naj jih nekaj navedem. Najprej ureditev enosmernih ulic in novega prometnega režima v BTC Cityju po konceptu prometnega prostora za BTC City Ljubljana za večjo varnost obiskovalcev. Na področju ravnanja s prometom lahko kot dobro prakso navedemo tesno sodelovanje s poslovnim partnerjem – prevoznikom podjetjem Kobal Transporti d.o.o., ki namenja okolju veliko skrb. Neprestano posodablja svoja vozila, tako da ustrezajo najvišjim evropskim ekološkim standardom. Poleg tega je prejelo certifikat Recodrive in certifikat sistema kakovosti ISO 9001. Na področju prometa so bile izdelane ozaveščevalne table, ki opominjajo prevoznike, da med manipulacijo blaga ugasnejo vozilo in s tem varujejo okolje. Omenim naj tudi nagrado zelena logistika za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. PE Logistični center se zaveda slabosti rasti cestnega tovornega prometa in posledic za okolje, zato že izkoriščamo prednosti zbirnih prevozov.