Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vse večji delež e-vozil, avtonomna vozila v nekaj letih realnost - EOL 121

Avtobusni prevozi | Urška Košenina |
 
Slovenski avtobusni prevoznik Avrigo, do konca leta bo končana združitev s celjskim Izletnikom, se je tudi kot prvi slovenski partner priključili Flixbusu, vodilnemu start-up podjetju v Evropi pri posredovanju prevozov potnikov v cestnem prometu. Direktor družbe Avrigo mag. Sandi Brataševec je predstavil problematiko potniškega prometa v Sloveniji, posebej pa je spregovoril o digitalni preobrazbi in internacionalizacijo poslovanja skupine, o potovalnih navadah Slovencev in o zavezi o sodelovanju v projektu Edison (EDISON - Eco Driving Innovative SOlutions and Networking), s katero Slovenija vstopa v jedro globalnega razvoja zelenih mobilnostnih tehnologij in rešitev. A tudi razvojna strategija družbe Avriga je smela.
 
mag. Sandi Brataševec
mag. Sandi Brataševec

Lani so slovenski avtobusni prevozniki v letnem in sezonskem mednarodnem javnem prometu skoraj tri četrtine (73 %) potnikov prepeljali na razdaljah med 21 in 50 kilometrov, še skoraj desetino (8,4 %) pa celo na razdalji do 20 kilometrov, kar pomeni, da gre predvsem za maloobmejni promet. Če so podatki točni, kaj pomenijo za poslovanje prevoznikov?

S pojavom vse večjega števila ponudnikov prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu, ki v svoje po večini daljše mednarodne linije vključujejo tudi Slovenijo, se z rastjo števila potnikov na teh mednarodnih linijah za slovenske prevoznike odpirajo dodatne možnosti za vzpostavljanje krajših mednarodnih linij. Gre bodisi za navezavo na obstoječe mednarodne ali pa medkrajevne domače linije ali pa samostojno. Zato v skupini, ki jo sestavljata družbi Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje d.o.o., že načrtujemo vzpostavljanje novih mednarodnih linij - samostojno in skupaj s Flixbusom. Kot prvi slovenski partner smo priključili Flixbusu kot vodilnemu start-up podjetju v Evropi pri posredovanju prevozov potnikov v cestnem prometu. Na prvo linijo Flixbusa, ki se prične oz. zaključi v Sloveniji oz. Ljubljani in poteka do Dunaja, dunajskega letališča in Bratislave, je Avrigo povezal še redno linijo od Nove Gorice do Ljubljane.

Če pogledamo na domači trg, kako je uvedba integriranega javnega potniškega prometa vplivala na vaše poslovanje? Kakšne so njene slabosti, katere so prednosti?

Projekt integriranega javnega potniškega prometa, ki ga je z lanskim letom vzpostavilo Ministrstvo za infrastrukturo, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogoča prevoz od kraja bivanja do kraja šolanja po subvencionirani ceni ne glede na vrsto javnega prevoza, skupina v celoti podpira. Z enotno vozovnico je Slovenija dobila uporabnikom prijazen in dostopen sistem uporabe javnega prometa. V enoten sistem vključuje uporabo medkrajevnega in mestnega prometa, kar nedvomno spodbuja uporabo javnega potniškega prometa. V naši skupini smo v strategiji med cilje uvrstili tudi podporo trajnostni mobilnosti v Sloveniji in širše. Zato si bomo še naprej prizadevali, da bo pristojno ministrstvo nadaljevalo s projekti, kot so IJPP, in da se bo čim več mest odločilo za integracijo v sistem IJPP. Tako se zmanjšuje uporaba osebnih vozil, pozitivni vplivi na zmanjševanje onesnaževanja okolja in porabo energije pa so znani. Naj omenim še večjo varnost, razbremenjevanje mest in zadovoljevanje potreb vedno širšemu krogu potnikov, ki iščejo cenovno sprejemljivo, zanesljivo, udobno in varno alternativo dragim osebnim vozilom. Prav zato bo skupina prva v Sloveniji, ki bo že v tem poletju z novo skupno spletno stranjo (www.avrigo.si) in aplikacijo (GO>) omogočala spletno naročanje enkratnih avtobusnih vozovnic po Sloveniji. Pa tudi rednih in subvencioniranih vozovnic.

Na trgu je močna konkurenca, Arriva je poleg vas največja avtobusna skupina v Sloveniji. Kakšne so razlike med vami, kje se dopolnjujete, kje diferencirate?

Tako skupina Arriva kot tudi naša skupina in vsi prevozniki, ki opravljamo koncesijsko dejavnost prevoza potnikov v Sloveniji, si prizadevamo za visok nivo kakovosti opravljanja storitev. Prav tako za nadaljnji razvoj potniškega prometa v Sloveniji ter za rast števila potnikov. Družbi v skupini Adventura Holding kot koncesionarja izvajata javni potniški promet v cestnem prometu na več kot 500 linijah po Sloveniji. Povezujeta več kot polovico slovenskega teritorija. Imata razvejano mrežo poslovnih enot in dobro geografsko pokritost Slovenije. Skupina izvaja mestni potniški promet trenutno v petih slovenskih mestih, to so Nova Gorica, Velenje, Postojna, Krško, Idrija, posebne linijske prevoze za več kot 100 šol in številna podjetja po Sloveniji.

Ste tudi prevoznik potnikov, ki križarijo.

Avrigo kot del skupine še naprej ostaja uradni prevoznik Udinese Calcio iz Udine in potnikov na križarjenjih v Luki Koper. Moram omeniti še podaljšanje pogodbe s Frecce Tricolori, svetovno znano vojaško akrobatsko skupino iz Rivolta v Italiji. Družbi v skupini aktivno sodelujeta tudi s turističnimi destinacijami, turističnimi ponudniki in organizatorji dogodkov pri prevozih turistov do in po slovenskih turističnih destinacijah.

Je vse to v vaši novi strategiji?

V novi strategiji so trije strateški cilji: integracija skupine v enotno družbo, digitalna preobrazba in internacionalizacija poslovanja. Družbi Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje d.o.o. se bo pridružila tudi družba Promet Mesec d.o.o., ki je že od leta 1995 eden izmed večjih ponudnikov prevozov potnikov po Sloveniji in v tujini. Skupina se bo tako lahko še hitreje prilagajala spremembam na trgu prevozov potnikov v cestnem prometu in s prodorom na območje osrednje Slovenije. Povečale se bodo naše konkurenčne prednosti in tržne priložnosti. Celotna skupina si bo prizadevala (p)ostati najboljši ponudnik avtobusnih prevozov potovanj ter izletov v Sloveniji in širši regiji.

Kaj prinaša združitev Avriga in Izletnika?

Veliko. Razvoj voznega parka, vzpostavitev celovite informacijske podpore na različnih področjih, uvedbo organizacijskih izboljšav, optimizacijo vseh procesov in učinkovitejše trženje storitev skupine z vzpostavitvijo treh regijskih centrov, to so Zahodni, Osrednjeslovenski in Vzhodni, online prodajo in prepoznavnost znamke. Novosti bo več, tudi inovativne storitve in produkti s področja prevozov potnikov. Med drugim načrtujemo alternativne oblike prevozov potnikov in turizma.

Ponujate izlete, potovanja, križarjenja. Kaj opažate pri potovalnih navadah Slovencev? Kam potujejo največ in na kakšen način?

Največje povpraševanje po avtobusnih potovanjih je še vedno osredotočeno na pomladno in jesensko obdobje. Zadnji potovalni trendi narekujejo udobnejša avtobusna potovanja na krajših relacijah. Povprečno število potovalnih dni se je skrajšalo na 2-4 dni. Vendar se je kvalitativi nivo dvignil. Obenem se je cenovni nivo uskladil z znižano stopnjo potrošnje prebivalstva. Posledično se je v zadnjih letih povpraševanje po avtobusnih potovanjih preusmerilo na države Balkana in vzhodne Evrope. Tam niso podvrženi terorističnim grožnjam in veljajo za varne destinacije. V manjšem obsegu je interes za skandinavske dežele in Irsko. Tradicionalno dobro obiskane so še vedno naše sosednje dežele, Italija, Avstrija in Hrvaška.

Kaj zanima potnike?

Motiv potovanj se spreminja. V porastu so potovanja oziroma letovanja z zdravstvenim motivom. Obiski velikih urbanih centrov se zmanjšujejo. Povečalo se je zanimanje za potovalne itinerarije po ruralnih področjih s vpogledom v tradicije in navade dežele, ki jo obiščejo. Tudi skupine so manjše.

Pa potovanja z letali?

Skrajšuje se dolžina turističnih potovanj po bližnjih destinacijah, mislim na Evropo. Če so bila potovanja pred 5 leti dolga 8-10 dni, so potovanja sedaj dolga 5-6 dni. Potniki so se nekako »sprijaznili«, da se pretežno potuje z nizkocenovnimi prevozniki. Vzrok je predvsem v tem, da so krajša potovanja cenejša, potrebuje se manj dopusta. Pomembno je to, da si ljudje raje privoščijo 2 krajši potovanji na leto kot eno daljše, ali pa si privoščijo eno krajše in eno daljše potovanje. Zelo popularne postajajo tudi 5-7 dnevne aktivne počitnice. Ob morju, ob jezerih in v gorskih krajih. S tem ljudje združijo aktivnosti v naravi, ogledovanje turističnih znamenitosti in oddih.

Kakšne so navade slovenskih potnikov?

Slovenski potnik se običajno za potovanje odloči zelo pozno, mesec ali dva pred odhodom, kar otežuje delo potovalnim agencijam. Bolj zgodnje odločanje bi delo agencijam in potnikom olajšalo. Lažje in bolj kvalitetno bi organizirali izlete z bolj zgodnjimi prijavami, potovanje bi bilo prej zagotovljeno. Sedaj je tako, da vsi čakajo na last minute ponudbe in razprodaje.

Kam najraje potujejo potniki in kako?

Med prvomajskimi počitnicami, ki so v Sloveniji tradicionalno najbolj »vroč« potovalni termin, se največ potuje po Evropi. Če je potrebno izpostaviti določene destinacije, kjer je povpraševanje izrazito naraslo, je to zanesljivo Portugalska z Madeiro, baltske dežele, konstantno je povpraševanje po večjih otokih Sredozemlja, kot so Sicilja, Korzika, Sardinija, Ciper… Daljša potovanja so praviloma bolj zanimiva v zimskih mesecih, kjer se potuje v dežele Azije in v Avstralijo.

Promet je, poleg industrije, eden izmed največjih onesnaževalcev ozračja. Kakšni so vaši načrti za nakup »zelenih avtobusov«, avtobusov z manj izpusti in električnih avtobusov? Ali morda merite ogljični odtis vašega voznega parka?

Družbi Avrigo in tudi Izletnik si že ves čas prizadevata za ohranjanje narave in osveščanje družbe o pomenu zdravega naravnega okolja. Avrigo je pred kratkim tudi dobil certifikat ISO 14001:2015 za prevoz potnikov, vzdrževanje voznega parka, organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev. Naročamo avtobuse z minimalnim standardom EURO 5 in 6. Naš vozni park je relativno mlad in ustrezno prijaznejši do okolja. Avrigo - Izletnik je skupaj s preostalimi 40 strateškimi partnerji, med drugimi je Mestna občina Nova Gorica, v juliju podpisal zavezo o sodelovanju v projektu Edison (EDISON ‐ Eco Driving Innovative SOlutions and Networking). Z njim Slovenija vstopa v jedro globalnega razvoja zelenih mobilnostnih tehnologij. Moram izpostaviti novo aplikacijo. Načrtuje se poseben vmesnik “MyCard” za lažjo komunikacijo s potniki in celovito podporo uporabnikom, kjer se predvideva “merilnik” z izračuni, koliko je nekdo z uporabo javnega potniškega prometa zmanjšal izpuste CO2.

Slovenski avtobusni prevozniki so v mednarodnem javnem linijskem prometu lani prepeljali malo manj kot tristo tisoč potnikov, kar je sicer več kot v letih 2012, 2014 in 2015, vendar manj kot leta 2013 in predvsem opazno manj kot na koncu prejšnjega desetletja, ko jih je bilo leta 2010 404.000. Kaj pričakujete v prihodnje v Sloveniji in globalno?

Področje prevoznih storitev se spreminja izjemno hitro in predvsem globalno. Pametna mesta, pametni prevozi, trajnostna mobilnost, delitvena ekonomija in podobni trendi bistveno vplivajo na pričakovanja naših potnikov. Skupina se bo morala hitro prilagajati, poenotiti poslovanje ter predvsem prilagoditi storitev pričakovanjem potnikov, ki živijo v svetu Uberja, Airbnb, Facebooka in drugih storitev. Vse to vpliva na tako tradicionalno panogo, kot so prevozi. Nedvomno se bo število lastniških avtomobilov zmanjšalo, tudi število oseb z vozniškim izpitom, temu ustrezno lahko pričakujemo rast števila naših potnikov. Vse večji bo delež e-vozil, obenem verjamemo, da bodo avtonomna vozila v nekaj letih realnost.