Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Začetek gradnje odvisen od postopkov in dovoljenj - EOL 117

Logistični center Mercator |
 
Podpisan sporazum o gradnji prometnih infrastrukturnih objektov na območju BTC v Ljubljani je zavezal več partnerjev in deležnikov: Mestno občino Ljubljana, Dars in Direkcijo RS za infrastrukturo. V kompleksu BTC naj bi tako z gradnjo dodatnih prometnih pasov in krožišč pospešili gradnjo trgovine Ikea in logističnega centra Mercator. Vendar gre pri tej naložbi za začetek urejevanja in gradnje enega izmed največjih logističnih središč v širši regiji. Določene načrte za razvoj logistike so sprejeli tudi v BTC. Možnosti so, da bi pri finančni konstrukciji za gradnjo celotnega intermodalnega logističnega centra pridobili tudi evropska sredstva. Načrt za gradnjo logističnega centra Mercator je predstavil dr. Marko Cedilnik, izvršni direktor v Mercatorju.
 
Marko Cedilnik
Marko Cedilnik

Pri gradnji novega intermodalnega logističnega središča v kompleksu BTC naj bi sodelovali trije partnerji: SŽ, BTC in Mercator. Kako daleč so priprave na gradnjo in kakšna bo finančna konstrukcija naložbe? Ali bo mogoče pridobiti del sredstev tudi iz bruseljskih virov?

Na kompleksu na letališki cesti gre res za urejanje širšega območja. V tem delu sodeluje več deležnikov. Mercator ima v kompleksu svoje zemljišče, na katerem bo reševal lastne logistične potrebe. V okviru pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj teče postopek prilagoditve oziroma spremembe OPN-ja. Gre za okoli 40 ha velik kompleks, od katerega je naša lokacija velika okoli 12 ha.

Kateri so glavni gabariti naložbe v Mercatorjev logistični center?

Logistični center bo zgrajen na 130.000 m2 velikem zemljišču. Na tem zemljišču se predvideva cca 60.000 m2 tlorisnih površin DC-ja in cca 4.000 m2 tlorisnih površin poslovnih prostorov. Načrtujemo gradnjo konvencionalnega skladišča z vrhunsko računalniško podporo procesov.

Mercator je načrtoval prenovo celotne logistične infrastrukture v Sloveniji. Kaj so pokazale analize glede optimizacije logistične dejavnosti in optimizacije stroškov logistike?

Dva vidika prenove. Prvi je zamenjava zastarele, dotrajane in razpršene logistične infrastrukture. Drugi je centralizacija skladišč vseh temperaturnih režimov na eni lokaciji, kar vpliva na optimizacijo procesov in zmanjšanje kompleksnosti.

Že lani ste se dogovarjali o dobavitelju opreme za logistični center. Je odločitev že sprejeta? Koliko bodo v naložbo vključeni domače znanje, projektanti, arhitekti, gradbinci? Kdaj je realen začetek gradnje?

Osnovne odločitve o potencialnih dobaviteljih in udeležencih v procesih izgradnje so sprejete, seveda pa glede na fazo procesa interaktivno odločamo o izvajalcih. Že po naravi stvari imajo zaradi logističnih možnosti domači izvajalci direktno ali posredno največ možnosti za sodelovanje … Realen začetek gradnje je predviden za leto 2019, odvisno pač od postopkov v zvezi s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj oziroma postopkov v zvezi z njimi.

Kakšne prednosti bo pomenil logistični center za dobavitelje?

Dostava blaga različnih kategorij na eno mesto namesto prej na eno do šest različnih lokacij. V nov DC bomo integrirali večino dobaviteljev. Direktna distribucija do prodajaln bo ločena le izjemoma pod določenimi pogoji oziroma za določene vrste blaga.

Kaj predvideva občinski prostorski načrt za to območje, ki že sedaj predstavlja eno najpomembnejših logističnih vozlišč v Sloveniji? Ali bo z Mercatorjevo naložbo v sodelovanju s partnerji Slovenija v tem delu dobila eno večjih logističnih središč v jugovzhodni Evropi?

Krtek odgovor je DA. Zgolj naša investicija je ocenjena na 100 mio €. Središčna lega lokacije pa je vsekakor priložnost ne samo za Mercator in ne samo za vodilne investitorje. Predvidevamo, da bo lokacija vsekakor postala eno najpomembnejših logističnih vozlišč ne samo v Sloveniji, temveč v širši regiji.

Kaj je bil za snovalce in načrtovalce naložbe največji izziv?

Največji izziv je vsekakor hitra in učinkovita izvedba projekta, vključno z vso infrastrukturo. Ne samo na naši lokaciji.

Glede na vse večje zahteve po zeleni logistiki, saj je znan vpliv prometa na onesnaženje zraka, pojasnite, kako ste pri naložbi upoštevali okoljske elemente?

Lokacija novega DC-ja je glede na Mercatorjevo mrežo trgovin idealna. Tako bo za distribucijo blaga potrebnih najmanj prevoženih kilometrov. Naš način distribucije, mislim na uporabo izolativnih transportnih vozičkov, omogoča distribucijo vseh temperaturnih režimov z enim vozilom. To dodatno zmanjša frekvence oziroma gostoto distribucije. Poleg tega optimiramo naloženost vozil. Uporabljali bomo samo vozila s visokim euro standardom. Distribucijski center pa bo zgrajen iz sodobnih materialov in opremljen z energetsko učinkovito opremo. Ocenjujemo, da bodo celotni vplivi na okolje ob vseh teh dejavnikih zmanjšani za več kot 1/3 dosedanjih.