Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Z digitalizacijo proizvodnih procesov do boljše konkurenčnosti - EOL 116

Avtomatizacija in robotizacija | Tanja Pangerl |
 
Avtomatizacija in robotizacija vse bolj vstopata v proizvodne, pakirne in skladiščne sisteme panog vseh vrst. Pri tem, kot pravi direktor celjskega podjetja Etra d.o.o. Franc Preložnik, dobimo energetsko najboljši rezultat med učinkovitostjo in produktom. Dodaja, da ti sistemi omogočajo proizvode in storitve na višjem nivoju, hkrati pa je omogočen popoln nadzor nad celotnim procesom dela, kar podjetju povečuje konkurenčnost. Posebej ponosni so tudi na razvoj tehnologije za žalsko fontano piva. V prihodnje bodo v podjetju še naprej namenjali veliko pozornosti kadrom, ki so gonilo razvoja podjetja. S svojimi programi vidijo precej možnosti v industriji 4.0. Pa ne samo za njih, ampak tudi za razvoj celotnega gospodarstva in Slovenije.
 
Franc Preložnik
Franc Preložnik

Trgu ponuja vaše podjetje različne rešitve avtomatizacije, industrijske elektronike in robotike. V katerih panogah ste najuspešnejši?

Ponujamo rešitve v širokem naboru od vzdrževanja do izvedbe najzahtevnejših projektov. Smo v stalnem stiku z najnovejšimi tehnologijami, ki se v svetu že uporabljajo ali pa so v fazi priprave na uporabo. Prisotni smo skoraj v vseh panogah industrije, od metalurške, lesne, predelovalne, papirne, kemijske, energetike do logistike in transporta. V zadnjem času je glavnina našega dela povezana z avtomobilsko industrijo. Za to panogo pa vemo, da je eden od generatorjev razvoja v evro območju. Za nas je to še poseben izziv.

Kako je energetska učinkovitost upoštevana pri sistemih robotizacije in avtomatizacije, saj nekateri opozarjajo na energetsko potratnost?

Pravilno načrtovani in optimalno postavljeni sistemi so najboljša rešitev vsepovsod, kjer to dopuščajo možnosti (predvsem finančne), saj se lahko doseže energetsko najboljši rezultat med učinkovitostjo in produktom.

V čem so prednosti vašega inteligentnega energetskega sistema Solarika in kako je trg sprejel vaše mlekomate?

Področje Solarike pokrivamo v načrtovanju oziroma pri pripravi dokumentacije in tam, kjer je del širšega sistema avtomatizacije. Mlekomati so bili dobro sprejeti in še vedno jih nekaj deluje tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Z našim vstopom na tržišče se je istočasno pojavilo še osem tujih ponudnikov in to na obeh trgih, kjer smo bili prisotni.

V javnosti je manj znano, da je vaše podjetje inovativno domislilo tehnološko rešitev za žalsko fontano piva. Kaj ste morali razvozlati?

Res je, projekt fontana piv »zeleno zlato« je naš najodmevnejši projekt. Pri tem projektu je kompletna tehnologija točenja razvita v našem podjetju. Moram poudariti, da je pivo živilo in kot tako ima svoje specifičnosti, ki zahtevajo poseben pristop. Poleg tega je potrebno zagotoviti varnost potrošnika in zadostiti regulativi (HACCP). Temu projektu v podjetju pravimo, da je »najtežji«. A ne v smislu zahtevnosti, ampak zaradi dejavnikov, ki so ga spremljali. Od medijev do občanov, ki so nasprotovali izvedbi. In izdelava projekta, kjer je veliko »pametnih ter poklicanih za komentarje«, ima v takem primeru res dodatno obremenitev. Še toliko bolj zaradi odgovornosti do ekipe z županom na čelu, ki so želeli načrt izpeljati. Z žalsko ekipo lahko rečemo, »da ima tisto nekaj več – vsaka čast«. Tukaj se je spet pokazala naša Slovenija majhna in ni čudno, da smo dobro pozicijo naše države, ki smo jo imeli ob osamosvojitvi, zapravili.

Vse bolj so v porastu roboti in avtomatizirani sistemi, predvsem v proizvodnih, pakirnih in skladiščnih okoljih. Prihodnost z robotizacijo in avtomatizacijo se je začela. Kje, v katerih panogah je umetna pamet najbolj smiselna in učinkovita?

Avtomatizacija in robotizacija sta v porastu in praktično ni več panoge, kjer ju ni. Ti sistemi omogočajo, da so proizvodi ali storitve na najvišjem nivoju, kar pomeni, da dobi proizvajalec pri izdelavi proizvodov najboljše razmerje med ceno in kvaliteto ter istočasno zadosti vsem današnjim zahtevam po sledljivosti. S sodobnim avtomatiziranim sistemom ima popoln nadzor nad procesi proizvodnje - od tehnologije, skladiščenja, proizvodnih linij do vseh stroškov, kar pa mu povečuje konkurenčnost.

Tudi vrh slovenskega gospodarstva je glavno pozornost namenil digitalni preobrazbi industrije. Kako lahko ti sistemi pripomorejo k optimizaciji proizvodnega procesa in kakšne konkurenčne prednosti dajejo podjetju?

Ja, zadnje čase je zelo prisoten termin »digitalizacija procesov«, kar je na drug način izraženo napredovanje in posodabljanje industrijskih procesov. Industrija 4.0 ali 4. industrijska revolucija je tu. Sodobna tehnologija omogoča neverjetna napredovanja v vseh smereh in na vseh področjih.

Nekateri posebej navajajo, da se z robotsko industrijo manjšajo negativni vplivi na okolje, da je manj odpadkov, da se izboljšuje energetska učinkovitost, da so nove tehnologije bolj zelene. Lahko to potrdite tudi z vašimi storitvami in rešitvami, ki jih ponujate podjetjem?

S tem popolnoma soglašam. Naši projekti to potrjujejo. Izpostavil bi naš razvojni projekt popolnoma avtomatiziranega visoko regalnega skladišča, ki omogoča skladiščenje osnovnega materiala, polizdelkov in končnih izdelkov. Če gledamo s strani energetske učinkovitosti, je skladiščni prostor avtomat, ki v odvisnosti od potreb sprejema in izdaja blago. Kar pa pomeni, da ni transportov z viličarji, prevozov med oddelki, ohlajevanja prostorov pozimi, prelaganja na dvorišču idr. Za vse te manipulacije je potrebna energija.

Koliko lahko celjska regija in vaše podjetje sodeluje v programih, ki jih je kot prednostne opredelila Strategija pametne specializacije?

Tukaj je prostora za sodelovanje zelo veliko. Vsako mesto in vsaka regija ima že sedaj možnosti, ki pa se bodo v naslednjem obdobju še povečale. Mi smo se že priključili aktivnostim v SRIP (Strateško razvojno inovacijska partnerstva) in zelo podpiramo sodelovanje fakultet, inštitutov, mestnih skupnosti in realnega gospodarstva. To je dobro in nujno za napredek celotne države. Ti programi imajo velik potencial in so prilika za podjetja predvsem na področju razvoja novih izdelkov ter storitev. Vse to ponuja možnosti za nova delovna mesta. In kar je zelo pomembno, veliko od teh jih bo z visoko dodano vrednostjo.

Kakšen razvoj podjetja načrtujete, saj se v zadnjih letih širite in kadrovsko rastete?

V podjetju smo naredili desetletni strateški načrt, kjer smo zajeli in zapisali glavne parametre načrtovane poti. Največji poudarek dajemo kadrom, za katere mislimo, da bodo glavni in odločujoči dejavnik pri napredovanju podjetja. Velike možnosti vidimo v industriji 4.0. Ne samo za nas, ampak za velik odstotek slovenskih podjetij.