Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Digitalizacija in optimizacija praznih voženj sta ključ do konkurenčnosti - EOL 113

Mednarodna borza tovora | Urška Košenina |
 
Podjetje TimoCom upravlja največjo prevozniško platformo v Evropi, na kateri je dnevno objavljenih do pol milijona mednarodnih ponudb tovora in tovornih vozil. Platforma predstavlja logistično mrežo z več kot 36.000 preverjenimi podjetji. Ker se je IT podjetje specializiralo in postalo mednarodno, je na sedežu podjetja v Erkrathu, blizu Düsseldorfa, ter na predstavništvih na Poljskem, Češkem in Madžarskem zaposlenih več kot 400 sodelavcev iz 24 držav. Podjetje posluje v 44 evropskih državah, platforme pa so dosegljive v 24 evropskih jezikih. Tudi slovenščini. O prednostih borz tovora, o novih aplikacijah, digitalizaciji ter prihrankih, ki jih prinaša zelena logistika, smo se pogovarjali s Tino Pandža, ki dela v Nemčiji in je področni vodja za Jugovzhodno Evropo.
 
Tina Pandža
Tina Pandža

Ste vodilna borza na trgu med borzami tovora in tovornih vozil v Evropi. Koliko ponudb tovora in tovornih vozil je dnevno na platformi in katere ponudbe prevladujejo (iz katerih držav, kakšni tovori)?

Z dnevno do 500.000 mednarodnimi ponudbami tovora in vozil je TimoCom ponudnik največje evropske prevozniške platforme. Ker delujemo v 44 državah, so pri nas na voljo vse mogoče relacije v Evropi na nacionalni in na mednarodni ravni. Kakor je blago, ki se proizvaja, raznoliko, tako mnogovrstne so tudi ponudbe tovora, ki jih je pri nas mogoče najti. Na primer: tekstil, okna, hrana, vijaki ali kmetijski stroji. Vse, kar se proizvaja, se mora tudi prevažati.

A v čem so glavne prednosti borze tovora in kakšna je cena za dostop do platforme? Koga vključujete v vaši logistični verigi?

Na splošno je tako, da so prazne vožnje katastrofalne za gospodarstvo in okolje. Uporaba borz tovora je danes že standard. Pri tem je glavna prednost TimoComa količina ponudb, saj je teh dnevno do 500.000. Enako pomembni sta tudi velika mera kakovosti in varnosti, ki ju nudimo. Na platformi lahko vsi udeleženci dobavne verige, od prevoznika, prek špedicij do podjetij iz proizvodnje in trgovine vedno najdejo primeren tovor ali ustrezne prevozne storitve. Tako optimalno izkoristijo svoje kapacitete, kar prihrani čas in denar. Stroški dostopa so odvisni od izbire naročniškega paketa in so mesečno vedno enaki ne glede na pogostost uporabe.

Kaj še dobijo prevozniki pri vas?

Poleg borze tovora in tovornih vozil obstaja še veliko drugih možnosti za optimizacijo. Na primer, skladiščna borza ali pa funkcija za izračun poti in sledenje, ki ima priključenih več kot 200 vmesnikov s ponudniki telematike, kar pri ustrezni odobritvi omogoča sledenje vozilom. Nudimo tudi digitalno komunikacijsko orodje, ki je vključeno v našo platformo, tj. TimoCom Messenger. Z njim uporabniki lahko klepetajo v zvezi s konkretnimi ponudbami. Nadaljnja funkcija je možnost nalaganja in prenosa pomembnih dokumentov znotraj profilov podjetja, ki jih ni več potrebno pošiljati po faksu ali po e-pošti. Vse, kar počnemo, počnemo s ciljem, da bi bilo delo naših strank lažje in bolj učinkovito. Naše stranke podpiramo na poti v digitalizacijo in želimo, da zase izkoristijo celoten potencial platforme.

Tudi v Sloveniji narašča število vaših uporabnikov. Kakšna je rast uporabnikov platforme, gre bolj za prevoznike ali tudi podjetja zunaj prevozniške panoge? Kolikšen tržni delež predstavlja Slovenija za vas? Kateri slovenski prevoznik je vaš največji partner?

Slovenski trg, kot tudi druge države v jugovzhodni evropski regiji, se že od nekdaj razvijajo zelo pozitivno za TimoCom. Slovenija je eden od naših najboljših trgov. Zaradi dobre geografske lokacije in močnega transportnega sektorja slovenski prevozniki že dolga leta optimizirajo poslovanje z uporabo TimoComa. Odkar smo uporabo hitrega trga (borze) odprli podjetjem s področja proizvodnje in trgovine, se povečuje tudi število strank zunaj čistega transportnega sektorja. Nakladalnim podjetjem je dana priložnost, da na naši platformi objavijo razpise za trajne transportne naloge in da med 110.000 uporabniki izberejo najboljšega ponudnika storitev za svoje potrebe. Skoraj vsi glavni slovenski prevozniki in špediterji so že naše stranke.

Pri elektronskih borzah je najpomembnejša transparentnost in osnovna odgovornost za ponujene posle. Na kakšen način to zagotavljate pri vas?

Varnost je bistvenega pomena za nas in je del naše strategije že pri samem razvoju proizvodov. Vsi podatki platforme in zemljevid za sledenje, ponuja ga podjetje HERE, gostujejo v Nemčiji. Držimo se torej nemškega zakona o varstvu podatkov, ki velja za enega izmed najbolj strogih v Evropi.

Pri 110.000 uporabnikih, ki vsak dan objavljajo do 500.000 ponudb, morajo biti vsi varnostni ukrepi povezani. Začne se s strogim pregledu novih strank, nadaljuje s prijavnim digitalnim ključem, ki ga ni mogoče dekodirati, imamo varne podatkovne centre in nudimo zanesljiv prenos podatkov zaradi šifrirane povezave SSL. Pri neplačanih računih pomagamo z zunajsodno izterjavo.

Varnost in sledenje?

Platforma bistveno prispeva k varnosti v prevozništvu. Že omenjeni Messenger, na primer, ponuja varen in pravno zavezujoč prostor za pogajanja. Poleg tega lahko uporabniki pri vseh ponudbah označijo, ali je vozilom možno slediti. Z ustrezno odobritvijo je mogoče vedno natančno slediti, kje se nahaja blago, ki se prevaža. Že samo možnost, da izvajalec ponuja svoja vozila za sledenje, zagotavlja boljšo podlago za zaupanje.

Kakšne prednosti daje vaša rešitev za izračun poti in sledenje TC eMap®?

Ta rešitev združuje vse običajne telematske sisteme na naši transportni platformi. To pomeni, da smo povezani s preko 200 ponudniki telematskih storitev. Strankam ni potrebno, da se prijavljajo vzporedno v različne sisteme. Na platformi lahko hkrati vidijo oddajnike GPS različnih ponudnikov na preglednem zemljevidu. Poleg tega lahko uporabniki uporabljajo trenutni položaj vozila neposredno kot izhodišče za iskanje tovora. Pri načrtovanju poti in izračunu imamo tudi koristno novost: funkcijo »povleci in spusti«. Z njo je ročno mogoče nastaviti pot na zemljevidu in jo prilagoditi v primeru, če se prevoznik želi izogniti kakšni državi.

Kaj omogoča nova TimoComove aplikacija Transportni barometer?

Aplikacija Transportni barometer omogoča popoln dostop do lastnega računa preko mobilnih naprav. Naše stranke lahko na poti iščejo ter ponujajo blago oziroma vozila. Transportni barometer predstavlja aktualno stanje ponudb tovora in tovornih vozil na evropskem trgu cestnega prevozništva v skoraj realnem času. S to informacijo se lahko podjetja hitreje odzovejo na nihanja cen in lažje načrtujejo svoje dispozicije.

Na Fakulteti za logistiko in na Višji prometni šoli v Mariboru ste izvedli delavnice za študente. Študenti so na zanimiv način spoznali internetne transportne borze ter po končani delavnici pridobili certifikat o usposobljenosti. Kje vidite največje izzive za mlade logiste in njihovo prihodnost na trgu dela?

Zahteve, ki jih poklicno življenje v današnjih časih postavlja mladim, so visoke. Velikokrat je za odpiranje vrat v poslovni svet odločilna velika mera ustrezne prakse. Sodelovanje s šolami in univerzami na mednarodni ravni prav tako spada v portfelj podjetja. Z delavnicami, ki jih organiziramo, dobijo učenci in študenti višjih letnikov vpogled v prakso, ki je pomembna za branžo. Poleg vloge borz tovora v cestnem tovornem prometu jim predstavimo tudi praktično uporabo na računalniku. Za večino bo uporaba naših orodij v poklicnem življenju del vsakdana. Bodoči logistični tehniki in inženirji logistike na ta način še bolj podrobno spoznajo povezanost branž prihodnosti, informacijskih tehnologij in logistike. Ti dve področji se bosta vedno bolj povezovali, ker je tema digitalizacije danes povsod. Kdor je zmožen že v začetku kariere pokazati, da je s seboj prinesel praktične izkušnje, lahko ima od tega samo koristi. Gospodarstvo in znanost bi morala še intenzivneje izkoriščati te sinergije in drug drugega podpirati.

Kot podjetje imate v eni izmed okoljskih zavez napisan kot cilj reduciranje porabe elektrike v kompletni IT-infrastrukturi za okrog 40 %. Na kakšen način boste to dosegli in katere so še vaše okoljske dejavnosti?

Uporaba transportnih platform je že sama po sebi okolju prijazna, saj zmanjšuje število praznih voženj, kot sem že omenila. Na poti k popolni digitalizaciji pa je za zeleno logistiko zanimiva na primer naša najnovejša funkcija za nalaganje in prenos dokumentov znotraj profilov podjetja. Najpomembnejše dokumente, ki jih uporabniki sicer pošiljajo prek faksa ali e-pošte, lahko na ta način lažje izmenjajo in jih ni potrebno več natisniti. Glede korespondence, ki še mora potekati pisno, uporabljamo FSC-certificirani papir in CO2-nevtralno pošiljanje ponudnika Deutsche Post Go Green, s katerim smo v letu 2014 kompenzirali 56,91 t CO2. Poleg tega TimoCom svojim strankam nudi pečat »Green we can«, s katerim izboljšujemo ozaveščenost lastnih strank na temo varovanja okolja v povezavi z logistiko.

Posebnost je tudi vaša poslovna zgradba?

Je. Naša poslovna zgradba TiComplex, v katero smo se preselili leta 2015, ima lasten geotermalni sistem, ki ureja ogrevanje, hlajenje in prezračevanje sedeža podjetja. Sistem črpa hlad iz zemlje in toploto iz zraka v pisarnah, oba shranjuje in v odvisnosti od zunanje temperature prek sistema za ogrevanje in prezračevanje spet vrača v prostore. Tudi pridobivanje elektrike iz 100 % obnovljivih virov je za nas stalna praksa. Kot motivacija sodelavcev, da bi v službo prišli na okolju prijazen način, jim podjetje ponuja posebne vstopnice za javni prevoz. Veliko sodelavcev izkorišča to možnost transporta, drugi prihajajo s skupinskimi avtomobilskimi prevozi (car pooling) ali s kolesom.

Nedavno ste zaključili študijo primera z italijanskim prevoznikom, ki je v sodelovanju z zagonskim podjetjem GreenRouter izračunal, v kolikšni meri uporaba vaše transportne platforme vpliva na ekonomičnost in emisije CO2. Kakšni so rezultati in kje vidite prihodnost zelene logistike?

Študija, ki jo je organizirala TimoComova stranka Ernesto Rampinini srl, prevozniško in logistično podjetje iz Italije, primerja rabo naravnih virov v relaciji z izkoriščenostjo tovornih vozil glede na prevožene kilometre. Da bi prejeli veljavne številke so primerjali dve časovni obdobji, prvo med letom 1999 do 2003, ko podjetje še ni uporabljalo TimoComovih programov, ter obdobje od leta 2004 dalje, ko so jih že uporabljali.

Italijansko zagonsko podjetje GreenRouter meri s pomočjo orodja emisije CO2 dobavnih verig posameznih logističnih podjetij in jih analizira. Preiskava, ki so jo opravili, je dokazala, da je prišlo do zmanjšanja emisij CO2 za kar 23 % že v prvih dveh letih uporabe transportne platforme v primerjavi s štirimi leti neuporabe. Hkrati se je izkoriščenost vozil povečala za 30 %, kar ne dokazuje le učinkovitosti TimoComovih izdelkov, marveč je tudi stranki prineslo povečanje dobička za 15 %. Vse zaradi zmanjšanja praznih voženj.

Kaj svetujete prevoznikom?

Glede na to, da je TimoCom na voljo za pavšalno ceno in omogoča hkratno disponiranje različnih vozil na različnih lokacijah, lahko sklepamo, da okolju prijazne tehnologije niso nujno drage oz. da zmanjšajo dobiček. Ravno nasprotno. Vsak udeleženec v dobavni verigi bi moral analizirati svoje procese v okviru varstva okolja. Kdor se odpre novim tehnologijam, ki povečujejo učinkovitost, si utira pot v obdobje industrije 4.0 in ohranja svojo konkurenčnost.