Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Shelf ready embalaža kot optimalno embaliranje izdelkov - EOL 101/102

Polnjenje trgovskih polic | izr. prof. dr. Andrej Lisec |
 
Študentje Fakultete za logistiko aktivno sodelujejo na dveh projektih »Po kreativni poti do praktičnega znanja« pod vodstvom mentorja izr. prof. dr. Andreja Lisca v sodelovanju s prof. dr. Iztokom Potrčem in asistentom Vaskom Pejićem. Prvi je »Distribucija lokalne pridelane hrane od vrat do vrat«, drugi pa »Izboljšava polnjenja polic z uporabo Shelf ready embalaže«. V projektu sodelujeta še dve sevniški podjetji Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s. p. in Kmečka zadruga Sevnica z. o. o.
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se predvsem v zadnjih letih intenzivno zavzema za promocijo lokalno pridelane hrane ter s tem za izrabo lastnih državnih virov. Na tem področju se kažejo vidni rezultati, saj se vedno več državljanov pri svojih nakupih odloča za lokalno hrano. Vse večje zavedanje, da lokalna prehrana predvsem iz logističnega vidika (dolg transport, skladiščenje hrane iz oddaljenih držav) ne pomeni zgolj boljše kakovosti, posledično bolj zdravega prebivalstva, temveč tudi več delovnih mest tako za kmete, obrtnike in za industrijske delavce. Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov je strateška opredelitev slovenske države, ki določa tudi njeno politično in ekonomsko suverenost. Distribucija lokalne hrane oziroma organizacija kratkih oskrbovalnih verig je tako naslednji izziv. V tem primeru so se povezali Kmečka zadruga Sevnica z. o. o., lokalni predelovalec prehrane Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s. p., Fakulteta za logistiko, Fakulteta za strojništvo, Univerze v Mariboru ter Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Zaradi prezasedenosti proizvajalcev lokalno predelane hrane, njihove regionalne in lokalne razpršenosti je zelo težko uskladiti skupno distribucijsko verigo. Zato so študenti skušali rešiti omenjeno problematiko na podlagi čistih logističnih in strojniških kriterijev ter kriterijev z vidika upravljanja podeželja.

Ključna problematika pri projektu »Distribucija lokalne pridelane hrane od vrat do vrat«, ki jo rešujejo, je oskrba. Za začetek sevniškega prebivalstva z lokalno predelano hrano od vrat do vrat, začenši na praktičnem primeru samostojnega podjetnika Jožeta Repovža, Gostilna in trgovina Repovž, ki proizvaja lokalno pridelano hrano. Pri razreševanju projekta ugotavljamo primernost ter transparentnost trenutnega upravljanja z lokalno pridelano hrano, določamo preglednost nad trenutnim sistemom ravnanja in postavljamo optimalen model distribucije lokalno pridobljene hrane v občini Sevnica z dobro vidljivimi in definiranimi procesi distribucije ter določitvijo tehnično-tehnološke podprtosti. Ti sistemi se v Sloveniji v manjšem obsegu pojavljajo predvsem na mikro ravni, model, zasnovan na našem praktičnem primeru, pa bi bil lahko v nadaljevanju zasnova tudi za makro raven.

Drugi projekt je namenjen izboljšavi časovno zamudnemu polnjenju trgovinskih polic. Polnjenje je z obstoječo tehnologijo zamudno, zato si v podjetjih prizadevajo za izboljšanje lastnega pakirnega sistema, izboljšanim oblikovanjem lastne embalaže ter izboljšano kakovostjo polnjenja polic.

Fakulteta za logistiko ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru podajata izboljšave glede omenjene problematike na podlagi logističnih in strojniških kriterijev. Oblikujemo primerno Shelf ready embalažo, ki omogoča bolj funkcionalen sistem polnjenja polic ter ga implementiramo v prodajalno z namenom boljšega, predvsem optimalnejšega poslovanja podjetja.

Interdisciplinarno ter kreativno razmišljanje študentov obeh programov pripomore k optimalnejšim ter inovativnim rešitvam.

Shelf-ready embalaža – SRP predstavlja pakiranje izdelka na takšen način, da je prilagojeno potrebam trgovca oziroma prodajnim policam in prostoru. Izdelke, ki so pakirani v SRP, trgovec z lahkoto postavi na prodajne police, saj ni potrebe po razpakiranju oziroma prepakiranju, saj lahko izdelke postavi direktno na prodajno polico. SRP je lahko del transportne embalaže ali pa je SRP že sama po sebi transportna embalaža.

SRP je primerna predvsem za trgovinsko dejavnost, saj bistveno olajša polnjenje in preurejanje trgovinskih polic, vpliva na večjo založenost polic in omogoča optimalno izkoriščenost prodajnega prostora.

Primer SRP embalaže
Primer SRP embalaže

SRP embalaža naj bi izpolnjevala pet temeljnih zahtev, če hočemo izboljšati manipulacijo blaga v oskrbovalni verigi: enostavno identifikacijo, enostavno odpiranje, enostavno zlaganje na police, enostavno nakupovanje in enostavno ravnanje z odpadno embalažo.

Primer kartonske embalaže
Primer kartonske embalaže

SRP zagotavlja hitro in enostavno identifikacijo izdelkov, ki se nahajajo v embalaži. S tem preprečimo nepravilne dostave blaga, saj že sama embalaža sporoča vrsto in količino blaga v njej, zato zelo težko pride do nepravilnosti. Temeljna zahteva, ki jo mora izpolnjevati takšna embalaža, je, da mora embalaža jasno sporočati, kaj se v njej nahaja, na zunanji strani morajo biti vidna blagovna znamka, vrsta in količina izdelka v njej. Konstrukcija SRP embalaže omogoča hitro in učinkovito odpiranje, kar omogoča trgovcem hitro polnjenje trgovskih polic. Prav tako ne potrebujemo konkretnega orodja za odprtje te embalaže, vendar mora biti embalaža kljub temu dovolj trdna, da ne pride do poškodb blaga med transportom.

SRP embalaža mora biti oblikovana tako, da jo lahko razpakiramo z minimalnim trudom in enostavno oziroma varno postavimo na prodajno polico. Embalaža, ki jo postavimo na prodajno polico skupaj z izdelki, mora biti dovolj močna, da jo lahko premikamo po policah skupaj z izdelki. S tem nam embalaža omogoča hitro polnjenje prodajnih polic brez nepotrebne izgube časa.

Enostavno nakupovanje
Enostavno nakupovanje

SRP embalaža omogoča hitrejše nakupovanje potrošniku, saj lahko zelo hitro identificira želeno blagovno znamko in tako hitro nakupi želene izdelke, saj SRP izboljša vidnost izdelka. Embalaža mora biti oblikovana tako, da potrošnik brez težav dostopa do želenega izdelka, naj bo še tako majhen.

Enostavno ravnanje z odpadno embalažo

Materiali za izdelavo SRP embalaže naj bi bili materiali, ki jih je mogoče reciklirati oziroma ponovno uporabiti. Prav tako mora biti embalaža oblikovana tako, da jo je mogoče hitro in enostavno odstraniti s prodajne police. Pomembno je skrbeti za varovanje okolja in uvajati zeleno logistiko.

SRP embalaža, ki poleg zaščite blaga zagotavlja učinkovito postavitev blaga na prodajni polici, ima velik pomen v logistiki, saj zmanjšuje stroške manipulacije izdelkov. Trgovcu v veliki meri poenostavi polnjenje polic, omogoči lažjo identifikacijo skozi celotno oskrbovalno verigo in olajša nakupovanje potrošniku. Slovenska podjetja še ne uporabljajo množično SRP, saj embalirajo svoje izdelke v klasično embalažo. S tem trgovcem ne omogočajo hitrejše manipulacije z blagom. To bi lahko dosegli z večjo uporabo SRP.

Natančni posnetek obstoječega stanja, izdelava kritične analize obstoječega stanja, prenova obstoječega stanja z uvedbo tehnologije Shelf ready embalaže, omogoča trgovcem, da se blago v skupinskem pakiranju postavi na polico, ne da bi ga bilo potrebno pred tem dodatno razpakirati.

S projektom nameravamo ugotoviti primernost trenutnega načina embaliranja ter polnjenja polic, določiti preglednost nad trenutnim sistemom ravnanja in zasnovati optimalen model polnjena polic s Shelf ready embalažo na podlagi čistih logističnih in strojniških kriterijev.