Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Mednarodna konferenca o logistiki in trajnostnem transportu - EOL 80

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru s sedežem v Celju je junija organizirala jubilejno deseto Mednarodno konferenco o logistiki in trajnostnem transportu (International Conference on Logistics & Sustainable Transport) s kratico ICLST, ki sicer vsako leto pritegne udeležence iz akademske in strokovne javnosti. Med njimi so načrtovalci javnih politik, raziskovalci, podiplomski študenti in drugi, ki aktivno delujejo v logistiki, upravljanju oskrbovalnih verig, prometu ter transportu ljudi in blaga. V desetih letih se je konferenca razvila v pomemben dogodek regionalnega pomena, na katerem so predstavljeni najnovejši rezultati in dognanja s področja trajnostne logistike in transporta v regiji in svetu.

Na konferenci v Celju je več kot 60 udeležencev predstavilo svoje prispevke s področja transporta in transportnih tehnologij, operacijskih raziskav v logistiki, informacijskih tehnologij, študij primerov v managementu oskrbovalnih verig ter vprašanj s področja upravljanja tveganj, varnosti v logistiki, obnovljivih virov energije in okoljskih problemov.

Vabljeni so bili ugledni predavatelji, svetovno priznani profesorji, kot so Anthony T H Chin z Nacionalne univerze v Singapurju, profesor Tariq Muneer z Univerze Napier v Edinburgu, Škotska, profesor Konrad Schliephake z Univerze v Würzburgu, Nemčija, profesor Mario Anžek, glavni in odgovorni urednik znanstvene revije PROMET - Traffic & Transportation in drugi. Konferenca je minila v znamenju zanimivih diskusij in povezovanja udeležencev za nadaljnje sodelovanja in raziskovalno delo, organizatorji pa opremljeni z novimi idejami in načrti za prihodnje desetletje. Več informacij o konferenci najdete na spletni strani: http://iclst.fl.uni-mb.si/. Celoten program konference s povzetki je objavljen na spletnem naslovu: http://iclst.fl.uni-mb.si/iclst-2013/programme/.

Evropsko logistično gibanje je na svoji spletni strani konferenco uvrstilo med 10 svetovno najodmevnejših dogodkov o logistiki v letu 2013: http://www.eulogisticshub.com/blog/2013/05/the-top-10-logistics-events-in-2013/

---------------------

Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki

Konzorcij 16 podjetij s področja logistike, med njimi je vodilni partner Intereuropa, je junija potrdil partnerski sporazum v projektu Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v logistiki. Namen projekta je doseči višjo raven usposobljenosti zaposlenih pri izvajanju celovitih logističnih storitev in posledično višjo konkurenčnost podjetij iz partnerstva. Konzorcij se je lani namreč prijavil na javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov od 2012 do 2015.

Cilj projekta bodo partnerji dosegli preko izdelave modela kompetenc tipičnih panožnih profilov v logistiki, s pomočjo katerega bodo najprej ugotovili primanjkljaj kompetenc pri zaposlenih, nato pa z načrtovano izvedbo izobraževanj do leta 2015 razvili te kompetence do potrebne ravni.

Doseči želijo izmenjavo znanj in prakse med partnerji ter s tem promovirati izobraževanja za izbrane poklice v logistiki. Izbrana izobraževanja bodo v naslednjih treh letih sofinancirana v deležu 85 odstotkov iz Evropskega socialnega sklada ter v deležu 15 odstotkov iz državnega proračuna RS.

Na spletni strani projekta http://www.koc-logistika.si/ lahko vsi zainteresirani najdejo več informacij o kompetenčnem centru in njegovih nadaljnjih aktivnostih.