Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Cilj je brezpapirno poslovanje in optimizacija transportnih poti - EOL 78/79

Logist leta |
 
Tadej Pojbič, izvršni direktor nabave in oskrbovalne verige Engrotuša, je logist leta 2012. Priznanje mu je podelila stroka na srečanju v Mariboru, kjer so se udeleženci med drugim seznanili tudi s prednostmi povezovanja v Slovenskem logističnem združenju. Nagrajenec je prepričan, da logistika v Sloveniji v posameznih panogah variira, vendar pa logističnega znanja pri nas ne manjka.
 
Tadej Pojbič
Tadej Pojbič

Ocenjevalci vašega dela so pri odločanju o podelitvi nagrade logist leta upoštevali več meril, vsa pa so povezana s pojmom odličnosti v logistiki. Priznanje ste prejeli, a vaša samokritična ocena: kje ste v Engrotušu dosegli optimalne rezultate in s čim še niste zadovoljni?
Logistika je delovno področje, ki postaja vse pomembnejše. Njen neposreden vpliv na poslovanje podjetja in zadovoljstvo njegovih strank oziroma kupcev v glavnem prispevata h končnim rezultatom. Pri nas smo v delo vpeljali mnoge inovativne sisteme, na primer glasovno vodenje (»pick by voice«), nabiranje s svetlobnimi signali (»pick by light«), radiofrekvenčno nabiranje z različnimi tipi terminalov (»ring scanerjev«), avtomatizacija in optimizacija priprave in skladiščenja izdelkov svežega programa z OSR-jem (»Semi-Automatic Order Processing System«), AGV-ji (»Automated guided vehicles«) in uvedba kontrolnih talnih tehtnic vseh komisionirnih objektov pred izhodom blaga iz skladišča. Za nemoteno in učinkovito načrtovanje transporta uporabljamo programsko opremo Route Planning in za sledenje komisjonirnih objektov program Track&Trace, ki zagotavlja sledljivost blaga v vsakem trenutku. Uspešno smo vpeljali tudi sistem AWR (»Advanced Warehouse Replenishment«), ki prinaša prihranek časa in denarja, saj omogoča skoraj popolno avtomatizacijo naročanja in optimizacijo stroškov celotne oskrbovalne verige. Lani smo uvedli tudi brezpapirno poslovanje in tako prihranili več kot 50 ton papirja, precej stroškov tiskanja in časa. Logistika ima na splošno še veliko možnosti za izboljšave in razvoj tudi pri procesih, ki smo jih že izvedli, zato aktivno delamo naprej.

Stroka pravi, da je logistika ključna za upravljanje preskrbovalnih verig in da je treba transport, logistiko in preskrbovalne verige obravnavati celovito. Kakšen je vaš model v Engrotušu? Kako vam uspe povezati vse deležnike v verigi?
Navedene trende smo prepoznali že pred časom in zaradi pomembnosti logistiko s celovitim upravljanjem oskrbovalnih verig v sistematizaciji podjetja umestili na izvršno funkcijo. Letos smo za ptimizacijo in doseganje maksimalnih sinergij združili nabavo, logistiko in upravljanje oskrbne verige. Tako smo zagotovili celovit pregled in upravljanje oskrbnih verig, optimizirali stroške in dosegli še optimalnejše rešitve.

Gospodarstveniki pogosto ocenjujejo, da se največ rezerv v poslovanju skriva prav v logistiki. Kaj so pokazali izračuni v vaši družbi? Ali lahko navedete nekaj praktičnih primerov?
Ker je logistika relativno mlada veda gospodarstva, zgodovinsko sicer izhaja iz vojske že od samega Aleksandra Velikega, ji tudi v podjetjih v preteklosti niso posvečali velike pozornosti. Po drugi svetovni vojni je začela dobivati vedno večji pomen in v zadnjih dveh desetletjih njen pomen le še raste. V podjetju ni stvari, ki ni nekako povezana z logistiko in s stroški. Logistika je specifična veda, ki se ukvarja z dejstvi, urejanjem procesov, analiziranjem in optimizacijo. Z urejenimi procesi lahko dosežemo najboljše sinergije v podjetju in tako optimiziramo poslovanje ter posledično zmanjšamo stroške. V našem podjetju smo se v logistiki temeljito lotili načrtovanja dela in transportnih poti za dobave kupcem in načrtovanje razbremenilne logistike. Natančno smo pregledali in definirali poti komisioniranja blaga, ki se spreminjajo glede na sezono, frekvenco, akcije ..., vse skupaj zato, da bi zagotovili najoptimalnejši način dela z najracionalnejšimi stroški. V zadnjih štirih letih nam je vsako leto uspelo zmanjšati stroške glede na prepeljane volumne blaga.

Navajate podatek, da ste v zadnjih dveh letih opravili v Sloveniji 450.000 manj prevoženih kilometrov, kar je pomemben podatek. Kako ste to dosegli?
V več kot dvajsetletni zgodovini podjetja je logistika doživela mnoge spremembe in izboljšave. Ponosni smo, da smo se do danes tudi na tem področju razvili v enega najnaprednejših poslovnih sistemov v svoji panogi v širšem srednjeevropskem prostoru. Več kot 80 dostavnih kamionov vsak dan obišče več kot 250 lokacij, v enem letu se tako nabere skoraj 16 milijonov obiskov, saj naša logistika deluje 24 ur na dan. Pri svojem delu uporabljamo različne informacijske in tehnološke rešitve, ki so prilagojene glede na artikle in temperaturne režime. S skrbnim razporejanjem vozil zagotavljamo optimalno načrtovanje voženj glede na dnevno naročene količine blaga in najvišjo mogočo zapolnjenost kapacitet. Prav zato smo v zadnjih dveh letih v Sloveniji opravili 450.000 manj prevoženih kilometrov in tako sledimo Tuševi korporativni zavezi odgovornega odnosa do okolja.

V Sloveniji je v zadnjem času pri posodobitvi voznega parka vse večja usmeritev v zelena vozila, v vozila na zelene energente. Kako razmišljate o tem v Engrotušu?
Naše podjetje v svoji strategiji družbene odgovornosti izpostavlja odgovoren odnos do okolja na več ravneh, kamor spadajo tudi energenti. Njihova racionalna raba prihaja še zlasti do izraza v tako velikem voznem parku, kot ga uporablja naše podjetje. Skupaj z zunanjim upravljavcem voznega parka iščemo čim bolj ekonomične rešitve, ki prispevajo k večji stroškovni učinkovitosti poslovanja, ob upoštevanju varstva okolja. Skupne so tudi odločitve o izbiri vozil, ki morajo biti okolju prijazna. Mnoga vozila tako že izpolnjujejo stroge okoljske standarde.

Glede na razširjenost vaše trgovske mreže po Sloveniji in specifičnost, pokvarljivost blaga, ki ga vozite iz distribucijskega centra, morate biti posebej pozorni na vsako logistično rešitev. Vendar – kaj zahteva največjo strokovnost in organizacijsko optimalnost?
Naš distribucijski center v Celju spada med večje v Sloveniji, v njem skladiščimo blago na petih temperaturnih režimih glede na tip izdelkov. V naši panogi je predvsem pomembno, da odreagiramo hitro, saj imamo večinoma opraviti s pokvarljivim blagom, ki je večinoma temperaturno občutljivo, kar pomeni nenehen organizacijski izziv. Zagotavljanje neprekinjene hladne verige in vseh standardov HACCP je ena izmed večjih posebnosti pri nas, zato se vsi naši procesi natančno sledijo od dobavitelja do blagajne v trgovini. Če si podjetje za prioriteti postavi svežino in kakovost, je izziv za logistiko zelo velik. Izdelki morajo priti v nespremenjenih kakovostnih parametrih od naših dobaviteljev do kupcev v različnih koncih države.

Katerega logističnega znanja je v Sloveniji premalo?
Logistika je v Sloveniji na splošno visoko razvita, v posameznih panog pa razvitost variira, tudi zaradi različnih potreb po visokih tehnoloških rešitvah, ki zagotavljajo večjo optimalno uporabo vseh sredstev. V prihodnosti nas čaka povezovanje različnih sistemov in pretok informacij med vsemi poslovnimi subjekti, udeleženi v posameznem procesu. Tukaj si moramo za skupni cilj postaviti povsem brezpapirno poslovanje in nadaljnjo optimizacijo transportnih poti, naš cilj pa mora biti še odgovornejši odnos do okolja. Vsekakor je prihodnost tudi v prehodu iz individualnega opravljanja oskrbnih verig podjetij v »mreženju« v zagotavljanje optimalnega izkoristka vseh sredstev. Ne smemo zanemariti podatka, da se danes v Sloveniji po cestah prevaža 40 % praznih vozil, tako da je še veliko možnosti za napredek in optimizacijo stroškov.