Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Prihaja čas logistike hladne verige - EOL 71-72

Specializacija v logistiki | Jože Volfand |
 
Tomaž Deželak, novi direktor logistične družbe Frigologo, ima za sabo izkušnje v trgovini in avtomobilski industriji. Menedžerska vloga v podjetju, ki je del mednarodne skupine in ima družbe ne le v Sloveniji, ampak tudi v Avstriji, Srbiji ter na Madžarskem in Hrvaškem, ni majhen izziv. Družba je v mešani, avstrijsko-slovenski lasti, specializacija za hladno logistiko pa podjetju odpira možnosti razvoja. Ponudba prehrane, ki zahteva poseben hladni režim, je raznovrstna in raste. In če ponuja logist celovite rešitve hladne verige, je to konkurenčna prednost.
 
Tomaž Deželak
Tomaž Deželak

Kot specializirani vodilni ponudnik hladne logistike v Sloveniji morate upoštevati najvišje standarde, ki jih zahteva varstvo živilskih izdelkov pri prevozu, hkrati pa zagotavljati določene posebnosti pri prevozu – od kratkih odzivnih rokov do optimalnih hladilnih režimov. Kaj zmorete ponuditi v primerjavi z mednarodno konkurenco?
Pri svojem delu uporabljamo standarde HACCP, IFS in AIB. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je zakonsko predpisan sistem za vse, ki delujejo v prehranski verigi. Nanaša se na izvajanje higienskih programov ter na nadzor in obvladovanje kritičnih kontrolnih točk v procesu. IFS (International Food Standard) pa je standard za ocenjevanje dobaviteljev živilskih proizvodov, ki zagotavlja sposobnost dobavitelja za izpolnjevanje kriterijev kakovosti in varnosti živil. Po ocenjevanju slednjega je Frigologo krepko nad evropskim povprečjem. Dodatno smo na zahtevo enega od multinacionalnih partnerjev pridobili še standard AIB (Associates of Issuing Bodies).
Svojo storitev merimo in neprestano izboljšujemo tudi s sistemom notranjih kazalnikov. S tem dokazujemo, da smo primerljivi po nivoju in kvaliteti storitve s katerimkoli konkurentom.

Kaj torej konkretno ponujate naročniku?
Storitev, ki je celovita. Zajema prevoz blaga, skladiščenje in manipulacijo, komisioniranje, vodenje zalog, deklariranje izdelkov, sprejem in obdelavo naročil, izdajo dokumentacije, pospeševanje prodaje in kontrolo naročil iz klicnega centra. A ne le to. Preko sestrske družbe tudi pospeševanje prodaje na prodajnih mestih. Slovensko tržišče pokrivamo v celoti, saj smo na vsakem koščku Slovenije vsaj dvakrat tedensko, pri čemer skrbimo tudi za dobre odnose tako na strani naših dostavnih mest kot tudi dobaviteljev. Poleg tega preko sestrskih in hčerinskih družb skupine Frigologo hladno logistiko izvajamo še na Hrvaškem, v Srbiji, Avstriji in na Madžarskem. Tako lahko našim strankam ponudimo različne logistične rešitve povsod v regiji in jim tako poskusimo olajšati njihov prodor na te trge. Seveda moramo priznati, da je konkurence veliko. Globalno gledano smo v hladni logistiki majhen ponudnik in se po tej plati ne moremo primerjati z največjimi evropskimi družbami, kot so STEF-TFE, Nagel, Dachser in druge. Po drugi strani pa smo regionalno usmerjeni na Balkan in operativni v »kapilarni distribuciji«, tako da konkurente v naši regiji lahko preštejemo na prste ene roke.

Čeprav ste majhni, morate sprejemati novosti v razvoju hladne logistike, ki so v zadnjem obdobju najbolj očitne na trgu EU?
Brez tega ne gre. Predvsem se nadaljuje profesionalizacija vseh členov v oskrbni verigi. Cilj je, da pride pravo blago čim prej in v najboljšem stanju do potrošnika. Obenem se storitve vse bolj centralizirajo, saj se išče ekonomija obsega, ki zagotavlja stroškovno učinkovitost, pomembno pri končni ceni blaga na polici.
To v primeru hladne logistike pomeni, da vse več proizvajalcev to funkcijo prepušča zunanjim izvajalcem, torej nam, hladnim logistom. V Evropi trend prepuščanja izvedbe logističnih rešitev zunanjim izvajalcem, t. i. logistični outsourcing, nenehno raste. V Sloveniji za tem trendom nekoliko zaostajamo, vendar smo v zadnjem obdobju, tudi kot posledico težkih časov, že sprejeli, da ni taka nevarnost, če so pravila igre jasno določena vnaprej. V teh procesih je zelo pomembno, da vsi udeleženci upoštevajo pravila fair playa. V Frigologu jemljemo logistični outsourcing kot zaupanje naših strank in željo po dolgoročnem partnerstvu. Posledično vedno stremimo k optimalni izvedbi naših storitev.

V logistiki, še posebej je to pomembno pri živilskih proizvodih, je sledljivost artikla že dolgo ena izmed temeljnih zahtev. Kako to zagotavljate v sodelovanju s proizvajalci oziroma naročniki?
V standardih je predpisan postopek sledljivosti, umika in odpoklica. To pomeni, da vemo v vsakem trenutku za vsak posamezni proizvod z določenim rokom uporabe, na katero prodajno mesto smo ga dostavili. V primeru potrebe po umiku izdelka prodajna mesta obvestimo v roku dveh ur po prejemu obvestila. Ta izdelek je zato lahko zelo hitro umaknjen s polic. Pooblaščena organizacija pa poskrbi, da se izdelek ustrezno umakne iz skladišč in primerno uniči.

Omenili ste standard IFS. V koliki meri ste pri tem upoštevali smernice pri varovanju okolja?
Razen pri transportu pri našem poslovanju ne pride do velikega onesnaževanja okolja. Ključna sta ločevanje odpadkov in možnost recikliranja.

Ostanimo pri okolju. Kot poseben dosežek v razvoju vaše družbe omenjate visoke prihranke v energiji. Kako ste jih dosegli, s katerimi ukrepi?
Glavni potrošniki energentov pri našem delu so vozila in hladilni sistemi na vozilih ter seveda v hladilnici. Poleg uporabe sodobnih motorjev in hladilnih agregatov je tudi pri porabi energije pomembno, da je proces hladne verige neprekinjen in poteka brez prevelikih nihanj v temperaturi. Slednje poleg neoporečnosti prehrambnih izdelkov za potrošnika, kar je primarni cilj naše dejavnosti, zagotavlja tudi energetsko učinkovitost.

Ali ste morda izračunali, koliko z vašimi prevozi onesnažujete zrak in kakšen bo vaš vozni park čez deset let (glede uporabe novih energentov)?
Teh izračunov nimamo. Vozni park stalno posodabljamo. Še naprej bomo pozorno spremljali tehnološki razvoj dizelskih motorjev in vozil na pogon z alternativnimi viri, kot je na primer plin ali elektrika, ter se zavzemali za čim manjši ogljični odtis.

Ekonomski položaj logističnih podjetij ni rožnat. Kakšno je vaše poslovanje v tem letu in kakšna so vaša poslovna pričakovanja do konca leta?
Seveda se tudi nam pozna trenutna situacija. Poenostavljeno povedano: kolikor manj izdelkov kupci pokupijo v trgovinah, toliko manj jih mi pripeljemo, kar posledično pomeni tudi manj prihodka za Frigologo. Prizadevamo si vstopiti oziroma okrepiti našo vlogo še v kakšnem drugem tržnem segmentu. Zgodovinsko smo močno prisotni v segmentu mlečnih izdelkov, sedaj pa širimo našo dejavnost še na druga področja.
Dejstvo je, da nas ritem življenja prisiljuje k vedno večjemu nakupovanju že pripravljene hrane, ki zahteva temperaturni režim. Za primerjavo naj povem: v Sloveniji ocenjujemo, da se na prebivalca generira 5 evrov na leto za logistiko hladne verige v našem segmentu, v Franciji pa več kot 20 evrov. Seveda to delno pripisujemo tudi gurmanski kulturi Francozov. Pa vendar smo dolgoročno gledano optimisti, kratkoročno bomo pa preživeli.

S prevozi dosegate 1.800 prodajnih mest. Katere razdalje so z vidika rentabilnosti poslovanja optimalne? Ali se odločate tudi za kombinirane prevoze?
V Frigologu imamo razdelan vozni načrt, ki pove, katera prodajna mesta pokrijemo s posameznimi rutami in s kakšno frekvenco. Rute so sestavljene glede na različne parametre, kot so teža in volumen blaga, število in dostopnost dostavnih mest, razdalja, čas poteka ene rute ipd. Težko je reči, katere razdalje so optimalne. Dejstvo pa je, da poskušamo vozni red stalno prilagajati potrebam naših strank in ga stroškovno optimirati, zato smo nedvomno za pokrivanje celotne Slovenije učinkoviti in zanesljivi, kar je za vse deležnike najpomembnejše.
Pri prevozih uporabljamo interne zbirnike, kjer za različne relacije v zbirnem skladišču v Ljubljani naložimo blago na večje transportno vozilo. V smeri prevoza pa v specializiranih pretovornih postajah to blago raztovorimo in preložimo na manjša vozila, ki ga dostavijo do končnega prejemnika.

Ponujate celostne logistične rešitve – od prevzema blaga, skladiščenja in prevozov do kontrolinga in klicnega centra. Je zanimanje za ta produkt?
Naša logistična rešitev je zgrajena tako, da se po modulih dograjuje ali odvzema skladno s potrebami in željami našega partnerja. Naš cilj je olajšati naročniku njegovo poslovanje tako, da zanj opravimo kar se da celovito logistično storitev. Želimo mu omogočiti še večje osredotočanje na razvoj, proizvodnjo, marketing in prodajo.

Če se temperaturni režim med prevozom izdelkov podre, kdaj se hrana pokvari?
Kot dober gospodar mora vsa veriga od proizvajalca do prodajnega mesta poskrbeti, da se to pred iztekom roka uporabe ne zgodi. Pa vendarle. V primeru suma, torej če živilo nima pričakovanih organoleptičnih lastnosti, videza, vonja in okusa, seveda svetujemo, da ga potrošnik vrne na prodajno mesto, kjer ga je kupil. Pri mlečnih izdelkih (jogurt, mleko, mlečni napitki, kefir ipd.) je lahko merilo napihnjenost embalaže izdelka.