Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Avstrijski kupci so v prednosti zaradi subvencij - EOL 69-70

Transportna embalaža |
 
Povpraševanja po transportni embalaži je manj. Toda največji proizvajalec palet EPAL v Sloveniji, Alpimex, je z naložbami v večje zmogljivosti sušenja in termične obdelave odgovoril na krizo domačega trga. Zdaj načrtujejo še nakup nove sodobne proizvodne linije in zmogljivosti bodo še povečali. Prokurist Stanislav Jereb opozarja, da je cena hlodovine v Sloveniji previsoka, avstrijska konkurenca pa izkorišča konkurenčno prednost, ki jim jo dajejo subvencije njihove države.
 
Stanislav Jereb
Stanislav Jereb

Kakšni so trendi povpraševanja na trgu transportne embalaže v zadnjih dveh letih in kako se je to poznalo v obsegu, količini proizvodnje Alpimexa? Kakšna so poslovna pričakovanja v letu 2012?
Povpraševanje po transportni embalaži se v zadnjih treh letih zmanjšuje, še posebno v Sloveniji, kjer smo priča krčenju industrijske proizvodnje oziroma gospodarstva. V podjetju Alpimex smo bili prisiljeni poiskati nove kupce v soseščini oziroma EU. S stalnim razvojem, novimi investicijami in zanesljivim servisom nam uspeva. Pričakovanja naših kupcev in drugih poslovnih partnerjev izpolnjujemo s kakovostjo in poslovno korektnostjo.

Četudi domači trg usiha, proizvodni oziroma prodajni program Alpimexa ostaja širok. Niste usmerjeni zgolj na lesene palete in evropalete, pač pa tudi na druge. Kateri proizvodi so količinsko in ekonomsko paradni?
Paradni prodajni program Alpimexa je vsekakor standardizirana paleta EPAL, ki obsega cca 80 odstotkov vse naše proizvodnje. Razlika v ceni med evropaleto in paleto EPAL je zelo nizka. Je zelo blizu praga rentabilnosti, vendar nam uspeva z večjimi količinami in racionalizacijo proizvodnje nadoknaditi slabši zaslužek. Na leto izdelamo cca 700.000 kosov embalaže, od tega evropalet in palet EPAL cca 400.000 kosov.

V čem je prednost termično obdelanih palet v primeru s klasičnimi? Kaj poudarjate kot vašo konkurenčno prednost?
Naša konkurenčna prednost je, da smo trenutno daleč največji proizvajalec palet EPAL v Sloveniji, saj imamo cca 65-odstotni tržni delež. Smo prilagodljivi in včasih je naš reakcijski čas od naročila do izvedbe tudi samo vprašanje nekaj ur. Seveda to velja za naše stalne stranke, za katere imamo blago pripravljeno vnaprej, tako da lahko dobavimo izdelke najzahtevnejšim kupcem »just in time« od danes do jutri. Prednost termične obdelave lesa je ta, da les ne vsebuje škodljivcev oziroma insektov, ki bi lahko prenašali najrazličnejše bolezni in podobno. Termično obdelane palete so posebej primerne za izvoznike v t. i. tretje države, prekomorske.

Na konkurenčnost vpliva cena surovine, kaj se dogaja z lesom v Slovenji, pa je znano. V zadnjem času je vse več poskusov, da bi dragoceno domačo surovino, les, ki ga ne manjka, uporabili doma za proizvodnjo finalnih izdelkov.
Cena hlodovine je za slovenski trg previsoka v odnosu na cene žaganega lesa. Vsi predelovalci lesa imamo neposredno konkurenco v avstrijskih kupcih, ki kupujejo na našem trgu žagan les po višjih cenah, saj dobijo od avstrijske države subvencije za uvoz in izvoz lesa.

Katere panoge so za vaše proizvode tržno najzanimivejše? Koliko je plastika realna konkurenca leseni embalaži v logistiki?
Lesena evropaleta oziroma paleta EPAL je standardizirana, izmenljiva paleta in sodi med najpogosteje uporabljene palete pri transportu. Plastične palete postopoma prihajajo na trg, vendar cenovno še ne morejo konkurirati lesenim paletam, ki so več ali manj tudi ekološko razgradljive. Les je naravni material. Za nas so zanimive vse tiste panoge, ki pri transportu uporabljajo lesene palete, saj lahko brez težav zadostimo najzahtevnejšim kvalitetnim zahtevam v farmacevtski in živilski panogi.

Nekateri proizvajalci lesene embalaže pravijo, da več zaslužijo s prodajo lesne biomase kot s paletami. Kaj menite o tem?
Predelava lesa in proizvodnja lesene embalaže, kot so evropalete, palete EPAL in ostale palete, so na meji donosnosti, vendar je z dobro organizacijo in racionalizacijo proizvodnje, ki temelji na večjih količinah, še vedno to lahko dovolj donosen posel. Proizvodi, kot so sekanci ali žaganje, so stranski proizvod iz ostankov lesa in ga ni mogoče primerjati s proizvodnjo palet. Lahko govorimo o tem, da se kompleten hlod predela v palete, kar je stranskih odpadkov ali če hlod ni več primeren za izdelek, se pa predela v sekance.

Alpimex je v Sloveniji eden največjih proizvajalcev lesene embalaže. Kakšen razvoj podjetja načrtujete?
V podjetju Alpimex, d. o. o., imamo za prihodnost velike načrte, saj želimo z novimi, že načrtovanimi, investicijami še povečati naše proizvodnje zmogljivosti in hkrati še izboljševati kakovost proizvodov. V lanskem letu smo uspeli realizirati investicijo v novo kotlovnico in dve novi sušilnici. S tem smo kar za trikrat povečali kapaciteto sušenja in termične obdelave. Rezultati nam pritrjujejo, da smo imeli prav. Letos kupujemo novo proizvodno linijo za palete EPAL. To bo najsodobnejša linija v Sloveniji. S tem bomo pridobili tako na količini kot na kvaliteti. V prihodnje bomo postopoma posodabljali tudi primarno proizvodnjo (žago), kajti samo stalen razvoj in izboljšave nam krepijo konkurenčnost.

Kakšen je življenjski cikel lesene palete?
Življenjski cikel palete EPAL je lahko zelo dolg oziroma je odvisen od več dejavnikov, kot sta rokovanje s paleto in skladiščenje palet, vendar velja v povprečju približno petkratna uporaba v normalnih razmerah.