Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Več bo priročnih rešitev za pakiranje, tudi glede na demografske spremembe - EOL 121

Papirna industrija globalno | Urška Košenina |
 
Mondi je mednarodna embalažna in papirna korporacija, ki zaposluje okoli 25.400 ljudi iz več kot 30 držav. Konec leta 2016 so imeli povprečno 12.000 pogodbenikov, ki delajo na mlinih in gozdnih operacijah. Ima okoli 100 tovarn po svetu, ki so locirane v centralni Evropi, Rusiji, Severni Ameriki in Južni Afriki. Gladys Naylor, vodja trajnostnega razvoja Skupine Mondi, je povedala več o pogozdovanju v Rusiji, o uspešnosti programa za ohranjanje mokrišč v Južni Afriki, o inovativnih embalažnih rešitvah iz papirja in kartona ter o embalažni industriji kot delu rešitve za globalne okoljske probleme.
 
Gladys Naylor
Gladys Naylor

V lasti in v najemu imate 2.3 milijonov hektarjev gozda v Rusiji in Južni Afriki s FSC in ISO 14001 certifikati. Kako skrbite za ohranitev gozdnega bogastva in kako podnebne spremembe, bolezni in potrebe industrije vplivajo na gozdne površine?

Ukvarjamo se z energetsko intenzivnim poslovanjem in imamo v lasti 2,3 milijone hektarov gozda. Imamo zelo jasno odgovornost, da zmanjšamo naš vpliv na okolje. Osredotočamo se na izboljševanje energetske učinkovitosti, povečevanje rabe obnovljivih virov, trajnostno upravljanje naših gozdov in ekosistemov. Želimo si zagotavljati trajnostne surovine in odgovorne storitve v sodelovanju z vsemi deležniki v oskrbovalni verigi. Les je naša osnovna surovina. Naš dolgoročen cilj je povečati število izdelkov z uporabo certificiranih vlaken. Izziv je velik, saj je večina gozdov po svetu necertificiranih. Čeprav je certifikacija gozdov pripomogla k promociji trajnostnega upravljanja z gozdovi, trenutna dobava certificiranega lesa ne zadovoljuje rastočih potreb trga. Potrebne so velike spremembe v obstoječih sistemih, da bomo zagotovili več trajnostno upravljanih gozdov in več varovanih področij z visoko ohranitveno vrednostjo (HCV).

Kako ohranjate gozd?

Naš cilj je optimizacija proizvodnje lesa in hkrati ohranjanje biodiverzitete in obstoječih ekosistemov. Ultimativni cilj pa, da pripomoremo k ustvarjanju odpornih predelovalnih površin. V Rusiji dajemo velik poudarek kvalitetnemu pogozdovanju, da bi izboljšali donose s komercialnih gozdnih območij v okviru krajinskega pristopa, kjer so nedotaknjena gozdna pokrajina (IFL) in področja z veliko ohranitveno vrednostjo (HCV) varovana. Certificiranje Forest Stewardship Council® (FSC®) lastnih ali najetih gozdov kot minimalni pogoj in tudi certifikat PEFC sta pomemben del našega pristopa upravljanja. Deležnikom tako zagotavljamo, da izpolnjujemo globalno sprejete standarde za trajnostno upravljanje z gozdovi in da so HCV območja identificirana ter varovana. Nismo del nobene oblike krčenja gozdov ali nezakonite sečnje. Ne uporabljamo nezakonitega lesa, vključno z mešanimi tropskimi vrstami in vrstami, ki jih navaja Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES). Prav tako ne uporabljamo lesa iz gensko spremenjenih (GM) dreves ali gojimo gensko spremenjene pridelke.

Kaj najbolj varujete?

Ščitimo redke in ogrožene vrste ter ostale ekosisteme kot dele upravljanih ekoloških omrežij (EN), kritično pomembnega elementa naravnega kapitala v naših proizvodnih krajinah. Z znanostjo in načeli trajnosti povečujemo donosnost naših komercialnih gozdov. Pri tem sodelujemo s ključnimi deležniki, da bi ohranili ravnovesje med komercialnimi in varovanimi območji. 25 % vseh naših in zakupljenih zemljišč je namenjenih za ohranjanje. Osredotočamo se na zaščito vodnih virov in sladkovodnih ekosistemov na in ob naših gozdovih in mlinih. Vse naše gozdarske dejavnosti imajo certifikat za Upravljanje ekosistemov (EMP) v načrtu. Načrti za poseke vključujejo zaščito rek, mokrišč in drugih HCV območij. Za naše gozdarske dejavnosti v Rusiji in Južni Afriki so podatki o biotski raznovrstnosti mapirani in vključeni v vse naše načrte in operativne postopke.

V Južni Afriki ste uvedli program za ohranitev biodiverzitete imenovan WWF-Mondi program za mokrišča (WWF-MWP). Kakšni so rezultati in kaj najbolj ogroža biodiverziteto?

Na globalni ravni grožnje za biotsko raznovrstnost vključujejo krčenje gozdov, izgubo zavarovanih območij in HCV območij, degradacijo ekosistemov in izgubo vrst. Komercialno in nekomercialno kmetijstvo, komercialno gozdarstvo in druge oblike človekovega razvoja obvladujejo številne krajine. Trenutna mreža varovanih območij samostojno ne more več zagotavljati preživetja ekosistemov in preživetja vseh vrst. Zato sodelujemo z mednarodnimi in lokalnimi partnerji, da bi ustvarili bolj trajnosten pristop h gozdarstvu in drugi rabi zemljišč.

Zakaj ste se odločili za Južno Afriko?

V Južni Afriki so mokrišča bistvena sestavina sladkovodnih ekosistemov in so življenjskega pomena za živalstvo, ljudi in naše poslovanje. Mokrišča bistveno prispevajo k blaginji ljudi in gospodarski rasti z dejavnostmi, kot so kmetijstvo, ribištvo, turizem in zagotavljanje vode. Prav tako gostijo biotsko raznovrstnost, ščitijo obale in delujejo kot naravne gobice, ki hranijo vodo in jo počasi sproščajo na način, ki pomaga preprečevati poplave in zagotavlja vodo v suhih sezonah.

Mokrišča imajo sposobnost čiščenja onesnažene vode in skladiščenja ogljikovega dioksida ter tako upočasnijo vpliv podnebnih sprememb. V Južni Afriki, kjer imamo v lasti plantažne gozdove in dva mlina, so sladkovodni viri pod kritičnim stresom, pri čemer bo povpraševanje po vodah predvidoma preseglo oskrbo do leta 2030, če se bodo ti trendi nadaljevali.

Kakšni so rezultati?

Cilj programa WWF-Mondi Wetlands je vzdrževanje ali povečanje odpornosti ekološke infrastrukture (rek, močvirij in ekoloških omrežij) v krajinski lestvici. Spodbuja pokrajinski pristop k upravljanju z vodo, ki vključuje širšo bio-fizično in družbeno krajino ter različne uporabne načine rabe zemljišč, kot so komercialno kmetijstvo in kmetijstvo, različne komponente ekosistemov in različne družbene potrebe. Prizadeva si za združevanje lastnikov zemljišč in zainteresiranih strani. Mislim na kmete, lokalne oblasti, uporabnike zemljišč v podjetjih ter zavarovalniške in bančne partnerje, ki imajo skupni interes za ohranjanje celovitosti in odpornosti naravnih ekosistemov in vrednot v krajinski lestvici. Nov poudarek za Mondi in WWF-MWP v letu 2017 bo spodbujanje upravljanja z vodami v povodju uMhlathuze v Južni Afriki, kjer se nahaja podjetje Mondi Richards Bay in nekatera naša plantažna gozdna gospodarstva.

Vaš asortima izdelkov sega od različnih vrst papirja, vrečk, kartona, do barier v premazih za živilsko industrijo. Kako je z vodotesnimi in drugimi barierami v kartonu, papirju, kam gre razvoj in kakšne so novitete?

Mondi ponuja svojim strankam več kot 100.000 različnih rešitev. V sodelovanju z njimi ter z izpostavljanjem njihovih posebnih potreb in zahtev nenehno izboljšujemo in razvijamo inovativne izdelke, ki zagotavljajo zaščito pred zunanjimi vplivi. Namenske bariere za prehrambno in živilsko industrijo so ena od naših ključnih kompetenc. Na podlagi najsodobnejše tehnologije ponujamo celoten portfelj izdelkov s prilagojenimi funkcijami. Vključujejo ovire proti vlagi, svetlobi, kisiku, maščobi, vonjem, aromam in difuziji plinov ter visoko tesnilnost za zagotovitev najdaljšega roka uporabnosti in zmanjšanja živilskih odpadkov.

Naša paleta izdelkov je zelo raznolika. Vključuje klasične rešitve, ki temeljijo na barierah iz papirja, za industrijske vreče in škatle iz kartona, najbolj učinkovite večplastne in zelo inovativne bariere, kot je biološko razgradljiva rešitev Sustainex®. Poleg prevlečenih barier imamo široko ponudbo bariernih filmov za živilsko industrijo, da zagotovimo zaščito za aromo in tudi daljšo življenjsko dobo izdelkov.

Vaša nagrajena inovacija?

Ena od nagrajenih inovacij je IceBox za prevoz temperaturno občutljivih ali ohlajenih živil in pijač. Z ohranjanjem svojega 100 % reciklabilnega znaka embalaža uporablja zaporno oblogo - Mondi's Paratherm®, ki izboljša učinkovitost kartonske škatle za uporabo pri hlajenju in zamrzovanju. Ena osrednjih kompetenc podjetja Mondi je proizvodnja kartonskih rešitev za pakiranje, ki omogoča razvoj od osnovnega materiala do končnega izdelka v hiši. Paleta BarrierPack vsebuje visoko zmogljive filme in večplastne laminate za hrano in pijačo, dom in osebno ter hišno nego. Prilagajamo jih zahtevam kupcev, da zagotovimo bariero pred kisikom, UV svetlobo, vodno paro, vonjavami in mineralnimi olji, hkrati pa varujemo aromo in svežino pakiranih proizvodov.

Med drugim izdelujete vrečke iz papirja za industrijo in za končne porabnike. Danes si v mnogih državah, tudi v Sloveniji, prizadevajo za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Kakšne so možnosti za izboljšave lastnosti papirnatih vrečk, da bi jim lahko podaljšali uporabo?

Izbira materiala ne more določiti trajnostnosti celotne embalažne rešitve. Drugi vidiki, kot so viri surovin, oblikovanje izdelkov, proizvodnja, distribucija, poraba, odstranjevanje in reciklabilnost celotnega izdelka so prav tako pomembni pri ocenjevanju trajnosti izdelka. Ključni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, so zahtevana funkcija izdelka, kaj je njegov namen in kako ali kje se uporablja. Prepričani smo, da lahko analiza življenjskega cikla pomaga pri ocenjevanju trajnosti vsakega izdelka.

Predvsem pa nas zanima, ker je papirna industrija energetsko potratna in okolju ni prijazna, kako zagotavljate trajnostno, zeleno proizvodnjo? Kakšen je vaš eko indeks?

Medtem ko je naše poslovanje z viri intenzivno in ima vpliv na naravno okolje s svojimi emisijami v zrak in vodo ter z nastajanjem odpadkov, je industrija, torej celuloza, papir in embalaža iz vlaken, po svoji naravi krožna, če jo trajnostno upravljamo. Naš pristop je trajnostno ohraniti surovine in zmanjšati operativni odtis, hkrati pa spodbuditi potrebe strank, da prispevajo h družbenemu premiku k krožnemu gospodarstvu. Naše trajnostne prakse želimo tudi bolje komunicirati z našimi strankami. To pomaga prikazati vrednost, ki je vgrajena v naše izdelke, in spodbuja odgovorno nakupovanje na trgih, kjer delujemo.

Na kaj mislite?

Prepoznavamo in izboljšujemo se z verodostojnimi certifikati in učinkovitim življenjskim ciklusom uporabe materialov v naših izdelkih za pakiranje in izdelkih iz papirja. Naše globalno partnerstvo z WWF se osredotoča na ekosistem, proizvodnjo in skrbništvo nad proizvodi, da bi še bolj poudarili trajnost naših izdelkov in procesov. Za spodbujanje preglednosti sodelujemo pri številnih pobudah primerjalnih analiz in iniciativ za transparentnost, vključno s CDP, papirnim profilom (PP), s pobudo WWF Preglej svoj papir in Indeksom okoljskih papirjev podjetja WWF (EPCI). Našim strankam lahko na zahtevo zagotovimo podrobne ogljične odtise izdelkov za vse naše izdelke na osnovi vlaken, ki temeljijo na načelih CEPI-jevih 10-ih Prstnih okvirjev za razvoj ogljičnih odtisov za papirne in kartonske izdelke.

Pokrivate vrsto industrij, od agrikulture do transporta. Katera predstavlja največji okoljski in razvojni izziv? Kakšni so trendi globalne papirne industrije?

Povpraševanje po proizvodih iz vlaken naj bi se povečalo na svetovni ravni, dostop do trajnostnih virov surovin pa bo še naprej bistven za naše delovanje. Poleg stalnega osredotočanja na izboljšanje operativne učinkovitosti tudi verjamemo, da je priložnost za inovacije pomembna, zlasti v pakiranju, in to je ključni del našega strateškega osredotočenja za prihodnost.

Kateri embalažni material bo v prihodnjih letih najbolj iskan?

Pakirno industrijo vidimo kot del rešitve nekaterih izzivov, s katerimi se danes sooča svet, kot so živilski odpadki in demografske spremembe. To vpliva na embalažo. Priročne rešitve za pakiranje se bodo še naprej povečevale, da bi bolje ustrezale potrebam starajočega se prebivalstva in vse večjemu številu posameznih gospodinjstev. Manjše velikosti embalaže zaradi manjših porcij in pregradne rešitve, ki podaljšujejo rok uporabnosti hrane, da bi zmanjšali količino živilskih odpadkov. Lažje rešitve za zmanjšanje materialov, ki se uporabljajo pri pakiranju, in nižje emisije CO2 z lažjimi rešitvami.