Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

»V transportni embalaži bo les kraljeval tudi v prihodnosti« - EOL 118

Lesena transportna embalaža | Tanja Pangerl |
 
Les je večstransko uporaben material. Tudi pri transportu. Kot pravi direktor podjetja Comark Branko Butala je za transportno embalažo izjemno primeren mehkejši les iglavcev. Največ povpraševanja je po lesenih zabojih za prekomorski transport, kar napoveduje še več možnosti v izvozu. Sušilnica lesa, v katero so v podjetju investirali v preteklem letu in zanjo pridobili sredstva za sofinanciranje, jim omogoča hitrejšo odzivnost na potrebe trga. Poleg tega odpadni les, ki jim ostane pri proizvodnji transportne embalaže, z lastnim mlinom meljejo v sekance in to uporabijo za ogrevanje. Po besedah Branka Butale bo les v transportni embalaži kraljeval tudi v prihodnosti.
 

Proizvajate leseno transportno embalažo, ki jo izdelate tudi po meri. Od kod dobivate les in katere vrste lesa uporabljate za izdelavo transportne embalaže?

Les pridobivamo iz lokalnih žag, saj je drugače strošek transporta previsok, kar lahko na koncu pomeni nekonkurenčnost. Vemo, da so cene na področju lesene transportne embalaže izjemno razdelane in že centi lahko odločajo o uspehu ali še eni zamujeni priložnosti. Pri leseni transportni embalaži so zaslužki izjemno nizki, zato so potrebne količine. Dodatne storitve v naši ponudbi so tiste, ki projektu prinesejo dodano vrednost. Za izdelavo embalaže običajno uporabimo smreko, jelko, rdeči in zeleni bor. Uporabljamo tudi OSB in vezane plošče. Smreka zato, ker velja za hitro rastoče drevo, kar omogoča regeneracijo gozdov. Mehkejši les iglavcev je izjemno primeren za obdelavo, kljub temu pa je dovolj trden in žilav, da nudi vso potrebno zaščito zapakiranega tovora v času transporta.

Ali so se po ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi izboljšale možnosti nakupa domačega lesa?

Zaenkrat se še nismo odločili za storitve, ki jih ponuja SiDG.

Katere vrste lesene embalaže za transport največ izdelate oziroma po kateri leseni embalaži je največ povpraševanja? Kakšne so letos razmere na trgu, bo rast?

Za nami je uspešno poslovno leto 2016. Želimo si, da bi se trend zmerne, a stabilne rasti nadaljeval tudi v tem letu. Proizvodnja lesene transportne embalaže je močno povezana z aktivnostmi na izvoznem trgu in napovedi so trenutno ugodne. Vendar dandanes nikoli ne veš, kdaj se bo premica prelomila in prekrižala investicijske načrte. Največ povpraševanja je po lesenih zabojih za potrebe prekomorskega transporta. Tako da po navadi za kupca izvedemo še prekomorsko pakiranje, ko tovor ovijemo v aluminijasto folijo, vstavimo absorberje vlage in izsesamo zrak, kolikor je pač mogoče, da ustvarimo mikro vakuum.

V tujino izvozimo večje količine lesenih kletk, ki se prav tako uporabljajo za potrebe prekomorskega transporta. Pakiranje pa opravi kupec sam ali ga prepusti zunanjim izvajalcem v svojem okolju.

Katere standarde morate upoštevati pri izdelavi transportne lesene embalaže?

Upoštevati je potrebno Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15). To pomeni posebno obdelavo oziroma postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela na način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov. Izvedbo posebne obdelave potrjuje uradna oznaka v obliki žiga ali enakovredne trajne oznake na lesenem pakirnem materialu, ki zagotavlja ustreznost njegovega zdravstvenega stanja. Tako mora lesena transportna embalaža vsebovati viden žig na več mestih. V primeru fiksiranja zabojev v kontejner je potrebno žigosati vsako zagozdo ali uporabljeno desko. V nasprotnem primeru se lahko ustvarijo ogromne časovne in denarne izgube zaradi zadržanja kontejnerja. Tako da smo pri tem opravilu izjemno natančni in vestni!

V preteklem letu ste investirali v postavitev lastne sušilnice lesa. Kaj ste z njo pridobili?

Investirali smo z mislijo na prihodnost in širitev naših storitev. Pri investiciji smo si pomagali s takrat aktualnimi razpisi za sofinanciranje. Sredstva so bila brez zadržkov odobrena. Sušilnica nam omogoča boljši nadzor nad dobavno verigo lesa, večjo neodvisnost pri nabavi lesa in hitrejšo odzivnost na potrebe trga. Občasno jo uporabimo tudi za suho skladiščenje, ko pride do pomanjkanja prostora v sami hali. Tako da so sušilnice resnično večnamenske.

Pri proizvodnji lesene embalaže se srečujete z odpadnim lesom. Kaj storite z odpadkom in kako poskrbite, da se vaša lesena embalaža, v kateri se tovor transportira, ustrezno predela?

Kljub natančnim skicam in projektom se je nemogoče izogniti odpadkom. Odpadke nekaj časa obdržimo v proizvodnji za primer, da pride do projekta, kjer bi jih lahko uporabili. Tako skušamo zmanjšati odpadek na minimum. Tisto, kar ga ostane, pa meljemo v sekance z lastnim mlinom, ki je povezan s kotlom. Energijo uporabljamo za ogrevanje sanitarne vode, vode za potrebe delovanja sušilnic lesa in proizvodne hale.

Kaj se zgodi z leseno embalažo po njeni opravljeni funkciji varovanja tovora?

Kaj se zgodi z leseno embalažo, ko odsluži, lahko samo ugibamo. Želimo si, da je prejemnik trajnostno naravnam in da poskrbi za ustrezno predelavo ali potencialno sekundarno uporabo.

Kakšna je prihodnost lesa kot materiala za transport tovora in katera vrsta transportne embalaže iz lesa bo tržno najbolj iskana?

Les kot obnovljiv vir bo vedno zanimiv za predelavo v najširšem smislu. Energetsko gledano se priljubljenost lesa skozi obdobja menja. V transportni embalaži bo les kraljeval tudi v prihodnosti. Zakaj? Enkratni in neponovljivi tovori zahtevajo tudi takšno embalažo. Izdelati namensko embalažo iz umetnih materialov za enkratno uporabo ni ekonomično, predelava je zahtevna in draga. Les ima številne lastnosti, ki jih ne moremo ustvariti z umetnimi materiali, vsaj ne tako, da bi bili ekonomsko upravičeni. S pametnim in nadzorovanim sekanjem gozdov bomo lahko še dolgo uživali v tem neverjetnem materialu. Kar se tiče tržne napovedi, pa bi lahko rekli, da bo prevladovala potreba po prekomorski leseni transportni embalaži. Globalizacija je neverjetna. Vse je dosegljivo le z nekaj kliki!