Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Digitalni tisk v središču, RFID tehnologija na stranskem tiru

Trg etiket in nalepk |
Kakšne bodo spremembe v proizvodnji etiket in nalepk? Kakšna so poslovna pričakovanja? Globalna finančna kriza, pritisk na cene, manjše povpraševanje po etiketah in manjše investicije so namreč zaznamovali branžo etiket v letu 2009. V svoji letni raziskavi Labels & Labeling so evropski proizvajalci etiket analizirali ključne spremembe na trgu in pozitivne trende. Proizvajalci so večinoma precej optimistični, češ da je najhujša kriza za nami in da je pred nami obdobje okrevanja. To pomeni, da bo tudi branža etiket in nalepk ponovno beležila stopnjo rasti zadnjih 30 let, med 5 in 7 odstotki na letni ravni.

EtiketeZanimiva so razmišljanja velikih evropskih proizvajalcev etiket in nalepk, kje vidijo svoje poglavitne priložnosti za produktno diverzifikacijo in rast v prihodnjih letih. Rezultati so prikazani v grafu 1. Iz njega je razvidno, da podjetja največjo priložnost vidijo v digitalnem tiskanju etiket. Zelo pomembno je celotno področje zaščite blagovnih znamk, preprečevanja ponarejevanja, preverjanja pristnosti, varnost tiskanja in prirejanje dokazov, medtem ko so pametne nalepke RFID zasedle zadnje mesto med šestimi prioritetami. Leta 2007 je kar 62 % vprašanih proizvajalcev etiket napovedovalo, da bo tehnologija RFID poglavitno področje njihovih investicij.

Ta sprememba poznavalce ne preseneča, saj RFID tehnologija ni izpolnila svojega potenciala, vsaj ne v industriji etiket in nalepk. Medtem ko je število aplikacij etiket in nalepk raslo, le-te niso v veliki meri vključevale RFID tehnologije (slednje so imele večjo rast na področju vozovnic in transporta).

Velik skok prodaje digitalnih tiskalnikov

Napovedano rast digitalnega tiska etiket potrjujejo podatki o številu prodanih digitalnih tiskalnikov za tisk etiket. Če je bila rast prodajte teh tiskalnikov v poznih 90. letih prejšnjega stoletja še majhna, pa se je v zadnjih letih zelo razživela. Leta 2009 je zadnja generacija tiskalnikov HP in Xeikon beležila velik skok prodaje. V svetovnem merilu je danes v uporabi več kot 1.200 digitalnih tiskalnikov za etikete (v rolah), kar je razvidno iz grafa 2.

UV flekso spodriva flekso tisk etiket

Pri tem se postavlja vprašanje, kakšna prihodnost čaka konvencionalne tehnologije tiska etiket, kot so offset, flekso, UV-fleks idr.? Tudi na tem trgu prihaja do sprememb. Anketirana podjetja so odgovorila, da je najpogosteje uporabljena tehnologija tiska etiket UV flekso, sledi ji konvencionalni flekso. Še pred dvema letoma je bil flekso tisk dominanten. Digitalni tisk etiket beleži precejšnjo rast glede na svoje skromne začetke.

Najbolj dominanten je sektor prehrane
Kar se tiče aplikacije etiket in nalepk glede na končno porabo, raziskava kaže, da je sektor prehrane oziroma da so supermarketi še dominantnejši, saj stimulira številne nove variante etiket in nalepk. Še pomembnejše postajajo tudi industrijske aplikacije etiket, po pomenu pa zelo rasteta farmacevtska industrija in trg zdravstvenega varstva. Pri tem ne gre spregledati deleža, ki ga za branžo etiket in nalepk pomeni celotna logistika.

graf2graf1Ključni trendi
Iz raziskave lahko strnemo naslednja ključna sporočila:

  • nadaljnja globalizacija dobaviteljev, izdelovalcev etiket in lastnikov blagovnih znamk;
  • hitra rast digitalne tehnologije in rešitev;
  • vedno večji poudarek globalni varnosti, zaščiti blagovnih znamk in sledljivosti;
  • izdelovalci etiket in nalepk vse bolj diverzificirajo tehnologije tiska in opremo;
  • izdelovalci etiket in nalepk širijo portfelj produktov in rešitev (pogosto vključujejo samolepljivost, ovojne filme in sleeve etikete, pa tudi fleksibilne embalaže idr.);
  • lastniki blagovnih znamk od proizvajalcev etiket pričakujejo popolno ponudbo dekoracije, ne le ponudbe etiket.