Jesenski sveženj evropskega semestra daje poudarek trajnostnim vidikom okolja

Sreda, 18. December 2019

sveženj
(Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je objavila jesenski sveženj evropskega semestra, ki predstavlja ambiciozno strategijo za ponovno rast, osredotočeno na spodbujanje konkurenčne trajnosti za gradnjo gospodarstva ter za dobrobit ljudi in planeta.

Evropska letna strategija za trajnostno rast zajema štiri medsebojno povezane razsežnosti, ki naj bi usmerjale strukturne reforme, politike zaposlovanja, naložbe in odgovorne fiskalne politike v vseh državah članicah, to so trajnostni vidiki okolja, povečanje produktivnosti, pravičnost in makroekonomska stabilnost.

Največ poudarka evropski semester daje trajnostnim vidikom okolja s posebnimi smernicami za države članice, na katerih področjih so najbolj potrebne strukturne reforme in naložbe v trajnostni ekonomski model. Politične smernice bodo pomagale spodbuditi tudi povečanje produktivnosti, in sicer s spodbujanjem naložb in strukturnimi reformami na področju raziskav in razvoja, izboljšanega dostopa do financiranja, izboljšanega delovanja trgov proizvodov in storitev ter odpravo ozkih grl v poslovnem okolju. Z izvajanjem socialnih politik, ki vsem zagotavljajo poštene delovne pogoje in ljudem omogočajo prilagajanje na spreminjajoče se okoliščine v času sprememb, je treba zagotoviti pravičnost. S spoštovanjem fiskalnih pravil ob sočasni uporabi celotne prožnosti, ki jo vsebujejo, ter z obravnavanjem neravnotežij in dokončanjem evropske ekonomske in monetarne unije (EMU) pa bi bilo treba ohraniti makroekonomsko stabilnost.

V letni strategiji za trajnostno rast gre za uresničitev vizije iz političnih usmeritev, ki jih je pripravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Določa strategijo gospodarske in zaposlitvene politike, ki v središče gospodarske politike EU postavlja trajnost in socialno vključevanje. Cilj je zagotoviti, da bo imela Evropa še naprej najnaprednejše sisteme socialnega varstva na svetu, da postane prva podnebno nevtralna celina ter da je dinamično središče inovacij in konkurenčnega gospodarstva.

Vir: Evropska komisija – Predstavništvo v Sloveniji