Po korakih do mikro sončne elektrarne

Ponedeljek, 18. November 2019

sončna energijaV okviru evropskega projekta PEGASUS, katerega glavni cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro omrežij, je Energetska agencija za Podravje v mesecu oktobru 2019 pripravila predavanja za občane na temo »Po korakih do postavitve domače mikro sončne elektrarne«.

Električna energija predstavlja pomemben vir življenja. Nudi nam udobno bivanje, ogrevanje, poganja gospodinjske in druge električne aparate ter celo avtomobile. Ljudje smo od nje vse bolj odvisni. Porabimo jo vse več in to ustvarja negativne vplive tako na okolje kot na naše finančne stroške.

Ste razmišljali o alternativi – postavitvi domače sončne elektrarne? Z izgradnjo le-te lahko postanemo energetsko samooskrbni, okolju prijazni in neodvisni od nihanja cen električne energije na trgu. Investicija v domačo samooskrbno sončno elektrarno je dolgoročna naložba. Za njeno postavitev moramo slediti naslednjim korakom:

  1. Informacije, nasveti, finančna sredstva
  2. Pregled lokacije za namestitev
  3. Iskanje ponudnikov in pridobitev ponudb
  4. Načrt sončne elektrarne in projekt za izvedbo
  5. Pridobivanje dovoljenj
  6. Izgradnja, namestitev in zagon elektrarne
  7. Podpora in vzdrževanje

Sistem samooskrbe omogoča, da se proizvedena električna energija iz domače sončne elektrarne porabi za potrebe gospodinjstva, viški pa se oddajo v električno omrežje. V času, ko je sonca manj, pa gospodinjstvo električno energijo porablja iz omrežja. Kljub postavljeni domači sončni elektrarni pa je potrebno plačevati strošek obračunske moči, prispevek za obnovljive vire energije, soproizvodnjo električne energije in toplote ter nadomestilo za samooskrbo. Na podlagi izračunov bi se takšna naložba lahko povrnila tudi že v 8 letih, odvisno od velikosti in cene postavljene elektrarne ter zneska na položnici za električno energijo pred namestitvijo sončne elektrarne.

PEGASUS je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner, zadolžen za področje komunikacije. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

logo_ENERGAP_1   LOGO_ERDF_PEGASUS_______________
Promocija