Manj kot tretjina živali in rastlin v Sloveniji je v ugodnem stanju

Četrtek, 30. Maj 2019

metulj
Najbolj zaskrbljujoče je stanje dvoživk, metuljev in kačjih pastirjev. (Foto: www.shutterstock.com)

Poročilo o biotski raznovrstnosti, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave po habitatni direktivi, opozarja, da naravi v Sloveniji, čeprav se razglašamo za zeleno državo, ne gre dobro. Stanje ohranjenosti z oceno ugodno ima manj kot tretjina (30 %) živalskih in rastlinskih vrst v Sloveniji. Za več kot polovico vrst je stanje ocenjeno kot neugodno, od tega za 38 % nezadostno, za 14 % pa slabo. Za 18 % vrst zaradi pomanjkanja podatkov ni ocene.

Najbolj zaskrbljujoče je stanje dvoživk, metuljev in kačjih pastirjev. Sledijo hrošči, ribe, raki, plazilci in netopirji. Največje grožnje in pritiske naravnemu okolju predstavljajo kmetijske dejavnosti, urbanizacija in industrializacija ter antropogeno spreminjanje vodnih ekosistemov. Najboljše stanje je pri morskih, obalnih in priobalnih habitatnih tipih, pri skalovju in meliščih ter gozdovih, najslabše stanje pa pri celinskih vodah, traviščih ter barjih in močvirjih.

Tudi zaradi pred kratkim objavljenega poročila medvladne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), ki opozarja tudi na to, da milijonu vrst grozi izumrtje, na Zavodu RS za varstvo narave upajo, da bodo politika in odločevalci ukrepali.

Vir: RTV SLO