S pogozdovanjem oživili prej mrtvo območje

Torek, 14. Maj 2019

kmetija Bulcao pred pogozdovanjem
Kmetija Bulcao leta 2001. (Foto: Weverson Rocio / RTV SLO)
kmetija Bulcao po pogozdovanju 20 let kasneje
Kmetija Bulcao leta 2019. (Foto: Weverson Rocio / RTV SLO)

Svetovno znani fotograf Sebastião Salgado je skupaj z ženo v zadnjih 20 letih na svoji opustošeni družinski zemlji v Braziliji načrtno posadil več kot 6 milijonov dreves in s tem oživil prej mrtev gozd. V zasebnem naravnem rezervatu brazilskega atlantskega gozda tako danes živi 293 vrst dreves in več kot 200 vrst živali, med katerimi so tudi ogrožene, kot je divja mačka ozelot. V 20 letih se je obnovilo kar 90 % območja. Oživitev kmetije Bulcão, ki je družinska dediščina fotografa, je vplivala tudi na tamkajšnji ekosistem, saj je območje ponovno dobilo vodo, izboljšala se je krma živali, tako da so krave znova dobile mleko. Pozitivni učinki so se pokazali tudi na krajevne temperature. Na kmetiji vzgajajo tudi več tisoč sadik dreves, s katerimi oskrbujejo okoliške kmetovalce.

Prve sadike so leta 1999 v zemljo kmetije Bulcão posadili učenci. Salgadova sta vedela, da v zemljo ne smeta posaditi tujerodne vrste, saj bi te lahko prinesle nove bolezni in bi bile manj primerne za habitat tamkajšnjih živali. Zadala sta si cilj, da bosta vsako leto posadila 80.000 sadik dreves. Do danes so jih posadili več kot 6 milijonov. Eden ključnih elementov projekta je bil, kako na območje vrniti vodo, kar je bilo posebej pomembno za kmete, ki zaradi pomanjkanja vode niso mogli kmetovati. Znotraj organizacije Instituta Terra so oblikovali poseben program Aimores za pomoč kmetom. Program je usmerjen v trajnostni razvoj regije Aimoresa v Minas Geraisu, predvsem za izboljšanje življenja na kmetijah, ki bi tako lahko bile zgled tudi drugim regijam v Braziliji. Na ta način so do sedaj pomagali že 300 kmetom, in sicer predvsem s pridobivanjem vode in oskrbo s sadikami iz svojega rastlinjaka. Pomagajo pa jim tudi z različnimi izobraževanju, konferencami in tehničnih usposabljanjem.

Nevladna in neprofitna organizacija Instituto Terra je od leta 2001 naprej tudi izobraževalno okoljsko središče z lastno knjižnico, v katerem se je izobraževalo že več kot 17.000 učencev. V šoli inštituta na leto izobrazijo 10 študentov na leto, ki prejmejo diplomo okoljevarstvenega strokovnjaka, s čimer na inštitutu ustvarjajo motor za okoljske spremembe, usmerjene v trajnostno delovanje regije.

Vir: RTV SLO