Kakšen je prispevek industrije pri porabi energije v Sloveniji?

Petek, 01. Marec 2019

energetsko upravljanje
Industrija bo morala za dosego potrebnega znižanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 porabiti 40 % manj energije. (Foto: www.shutterstock.com)

V Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, so pripravili poročilo »Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji: poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta«. Poročilo kaže, da poraba energije v industriji predstavlja dobro četrtino končne rabe energije v Sloveniji, in sicer 26,2 %. Skupaj z gradbenim sektorjem pa industrija v Sloveniji porabi približno polovico vse električne energije in dobrih 70 % plina, kar je drugo mesto po porabi energije v Sloveniji, takoj za prometom.

V Sloveniji se večina podnebno-energetskih politik in ukrepov osredotoča na učinkovito rabo energije v stavbah in pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter deloma na promet, kmetijstvo in odpadke. vendar v Umanoteri opozarjajo, da brez zmanjšanja rabe energije v industriji Slovenija ne bo prešla v nizkoogljično družbo in ne bo dosegla energetskih in podnebnih ciljev. V EU moramo, da bi zadržali segrevanje ozračja pod 1,5 °C, do leta 2040 doseči neto ničelne emisije. Sodobni sektorski scenariji ugotavljajo, da bo morala industrija za dosego potrebnega znižanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 porabiti 40 % manj energije.

V poročilu Umanotera izpostavlja, da manjše število podjetij, ki so največji porabniki energije v Sloveniji, vsako leto prejme več deset milijonske državne davčne odpustke pri nakupu energentov. Andrej Gnezda, avtor poročila, pravi: »Če država umetno ohranja nizko ceno energije, podjetja ne vidijo potrebe, da bi svoje poslovanje ozelenila in znižala rabo energije ter izpuste. Takšne bonitete izbranim podjetjem v Sloveniji so »medvedja usluga«, saj jih ne motivirajo k prestrukturiranju.« Zato so v Umanoteri predstavili nekatere ukrepe in politike za učinkovito rabo energije v industriji na primeru tujih okolij, na podjetja pa naslavljajo smernice za učinkovito rabo energije v industriji. Pričakujejo, da bo vlada čim prej sprejela potrebne spremembe politik, ki bodo industrijo usmerile v smer učinkovite rabe energije.

Vir: Umanotera