V letu 2018 izboljšana kakovost zraka v Sloveniji

Torek, 26. Februar 2019

zrak
(Foto: www.shutterstock.com)

Kakovost zraka v Sloveniji je bila leta 2018 boljša kot prejšnja leta, kažejo meritve. Kot pravijo na Agenciji RS za okolje je razlog v ugodnih vremenskih okoliščinah, saj so pogoste padavine zniževale ravni ozona v poletnem času, v zimskem obdobju pa je ugodno vplivalo na ravni delcev PM10 odsotnost dolgotrajnih izrazitih temperaturnih obratov, ki onemogočajo razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa. V Sloveniji se v zadnjih letih soočamo predvsem s čezmerno ravnjo ozona in delcev PM10.

Vsota prekoračitev mejne dnevne vrednosti 50 µg/m3 za delce PM10 je v letu 2018 na šestih merilnih mestih presegla število 35, ki je dovoljeno za celo leto. Letna mejna vrednost za delce PM10 pa ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Na štirih mestih po Sloveniji merimo delce PM2,5 in v letu 2018 na nobenem ni bila presežena mejna letna vrednost.

V letu 2018 je v poletnih mesecih prevladovalo precej spremenljivo vreme s pogostimi padavinami. Ker so bila obdobja suhega vremena kratka, so bile ravni ozona nižje, kot bi pričakovali za poletni čas. Opozorilna urna vrednost 180 µg/m3 je bila presežena samo na primorskem. V letu 2018 je bilo vseh prekoračitev 13, leta 2017 pa 36. Na vseh merilnih mestih pa je bila leta 2018 prekoračena ciljna 8-urna vrednost, največkrat v višje ležečih krajih ter na primorskem in obali. Ravni dušikovih oksidov, žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida in benzena so bile v 2018 nižje od standardov kakovosti, ki jih predpisuje zakonodaja.

Vir: ARSO