Vzpostavitev re-use parka na območju Ljubljane

Torek, 12. Februar 2019

Oddaja rabljenih izdelkov v namenskih škatlah. (Foto: CPU)
Oddaja rabljenih izdelkov v namenskih škatlah. (Foto: CPU)

Slovenski Center ponovne uporabe (CPU) kot partner in Mestna občina Ljubljana (MOL) kot pridruženi partner sodelujeta v mednarodnem projektu Surface, ki poteka v okviru programa Interreg Central Europe in ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi pametnega oziroma naprednega re-use parka ali parka ponovne uporabe. CPU v okviru projekta pripravlja akcijski načrt za vzpostavitev območja za gradnjo skupne prihodnosti na območju MOL.

Gre za koncept celostne zasnove alternativnih rešitev, ki jih družba potrebuje za spremembo življenjskega stila v smeri odločitev za preprečevanje nastajanja odpadkov za manjšo porabo virov, večjo možnost kreativnega sodelovanja pri popravilih in izdelavi izdelkov na lokalnem nivoju ter možnost nakupa izdelkov po zasnovi krožnega gospodarstva.

CPU je pri pripravi akcijskega načrta za območje Ljubljane evidentiral deležnike, ki pomembno prispevajo k vzpostavitvi naprednega parka ponovne uporabe. Njihov prispevek je zagotavljanje storitev in izdelkov brez embalaže, izobraževanja, izmenjave izdelkov, ekoloških storitev, trajnostne mobilnosti, nove paradigme odpadkov, platform za izmenjavo izdelkov, popravljalnic, zbirnih mest za prevzem izdelkov v ponovno uporabo in popravila.

Na območju MOL je veliko različnih dobaviteljev izdelkov in storitev rabljenih predmetov in možnosti izposoje. Tudi CPU omogoča, da občani v neposredni bližini zbirnih centrov oddajo še uporabne izdelke v namenskih boksih (kartonskih škatlah), ki jih lahko brezplačno dobijo v CPU. Pred vhodom v skladišče CPU so nameščene tudi preurejene otroške posteljice, kamor lahko občani ločeno odložijo oblačila in druge izdelke. Imetniki odpadkov v CPU dobijo tudi nasvete o ponovni uporabi in preprečevanju nastajanja odpadkov ter praktične nasvete za popravila. V CPU so na voljo za nakup različni rabljeni obnovljeni izdelki z dodano vrednostjo, s čimer se prispeva k uresničevanju krožnega gospodarstva.

Na funkcionalnem območju re-use parka Ljubljana je trenutno evidentiranih 36 prodajaln brez embalaže, 52 servisov oziroma popravljalnic, 4 enote inkluzivnega (vključujočega) podjetništva, center ponovne uporabe ter izobraževalne ustanove za ponovno uporabo, krožno gospodarstvo in preoblikovanje. Pomembno vlogo imajo tudi pristojna ministrstva, ki oblikujejo politiko in pogoje za krožno ravnanje z viri. Projekt Surface pomembno prispeva k izgradnji družbeno odgovorne skupnosti, ki ponuja možnosti za trajnostni življenjski slog za celotno skupnost.

Vir: Center ponovne uporabe