Mura postala del biosfernega območja v okviru programa UNESCO

Torek, 22. Januar 2019

Natural_border_Mura_between_Slovenia_and_Croatia__by_Arno_Mohl_WWF_AT
Reka Mura. (Foto: Arno Mohl, WWF / www.amazon-of-europe.com)

V Veliki Polani je minister za okolje in prostor Jure Leben skupaj z Miguelom Clüsener-Godtom iz UNESCO programa Človek in biosfera (MAB) podelil certifikate županjam in županom novoustanovljenega Biosfernega območja Mura (BOM). Gre za četrto biosferno območje v Sloveniji, ki daje območju posebno priložnost za razvoj in promocijo ter za povezovanje z ostalimi državami regije v rečnem koridorju Mure, Drave in Donave, od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške, Madžarske do Srbije.

Minister Jure Leben je v svojem nagovoru poudaril, da bo kot okoljski minister deloval v dobrobit reke Mure in njenega zaščitenega območja. Poudaril je, da hidroelektrarn na reki Muri ne bo in dodal, da je v medresorsko usklajevanje podal predlog, da se zaustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarn na reki Muri. Me drugim je povedal: »Človek in narava sta z roko v roki oblikovala in skrbela za to pokrajino. Reka je oblikovala značilno podobo, hkrati pa se je ohranila izjemna biotska raznovrstnost z bogastvom vrst in habitatov varovanih z nacionalno kot tudi evropsko zakonodajo. Svojevrstno pokrajino, ki jo gradijo ohranjena reka, mokrišča, obsežni poplavni gozdovi in značilna kmetijska krajina, bogati tudi izjemna kulturna dediščina.«

Priprave za nominacijo reke Mure za UNESCO BOM so se začele leta 2014, pri čemer so sodelovale občine, strokovne institucije in nevladne organizacije ter čezmejnega povezovanja z Avstrijo. BOM obsega skoraj 29.000 ha ozemlja in vključuje 16 obmurskih občin. Biosferno območje temelji na obstoječih varstvenih statusih (Natura 2000 vrste in habitatni tipi, naravne vrednote državnega in lokalnega pomena, ekološko pomembna območja, naravni spomeniki in rezervati) in pomeni izvajanje slovenske in evropske zakonodaje za doseganje ciljev programa MAB. Med občinami in lokalnimi deležniki je bil za Biosferno območje Mura sprejet Dogovor o oblikovanju obmurskega razvojnega partnerstva, ki je skupaj z izvajanjem sprejetih programov sestavni del strategije in upravljanja tega območja.

Območje reke Drave, Mure in Donave sodi med najpomembnejša naravovarstvena območja Evrope, z ohranjeno naravno dinamiko rek in življenjskih okolij številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Zato ta pokrajina predstavlja skupno priložnost za nadaljevanje trajnostnega in sonaravnega razvoja, ki bo skladen tudi z načeli ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor