V letu 2017 smo zavrgli 38 % še povsem užitne hrane

Sreda, 12. December 2018

Največ odpadne hrane nastane v gospodinjstvih.
Največ odpadne hrane nastane v gospodinjstvih. (Foto: www.shutterstock.com)
Povprečen Slovenec je v letu 2017 zavrgel 64 kg hrane ali 4 % manj kot leta 2016. Po oceni SURS-a je bilo zavržene 38 % še povsem užitne hrane. V obdobju od leta 2013 do 2016 se je količina odpadne hrane povečevala, lani pa je upadla za 4 % v primerjavi z letom 2016. Glede na leto 2013 je bilo odpadne hrane lani še vedno za 11 % več.

Polovica vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih. Lani so gospodinjstva v Sloveniji proizvedla skoraj 67.600 ton odpadne hrane, kar je približno za dober odstotek manj kot v primerjavi z letom 2016 in za nekaj več kot 7 % več kot leta 2013.

Tretjina odpadne hrane nastane v gostinstvu in drugih dejavnostih, v katerih se streže hrana, kot so šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele. V teh dejavnostih je v letu 2017 nastalo nekoliko manj kot 40.600 ton odpadne hrane, kar je skoraj 8 % manj kot v letu 2016 in skoraj 6 % več kot v letu 2013. Nekaj več kot desetina odpadne hrane nastane v distribuciji in trgovinah z živili zaradi poškodb pri prevozu, nepravilnega skladiščenja, pretečenega roka uporabe in podobno. V letu 2017 je pri tem nastalo okoli 13.100 ton odpadne hrane ali skoraj desetino manj kot v letu 2016. Nekoliko manj kot desetina hrane pa nastane še pri proizvodnji hrane, vključno s primarno proizvodnjo. Lani je pri tem nastalo približno 10.500 ton odpadne hrane, kar je okoli 2 % manj kot leta 2016 in skoraj 32 % več kot leta 2013. Med odpadno hrano ne spadajo ostanki organskega izvora, ki izhajajo iz dejavnosti proizvodnje hrane in se preusmerjajo v proizvodnjo krme za živali.

Odpadna hrana, ki konča v sistemu ravnanja z odpadki, se v glavnem predela v bioplinarnah, v določenem deležu v kompostarnah. Lani se je v bioplinarnah predelalo 46 % odpadne hrane, kar je za 2 % manj kot leta 2016. V kompostarnah se je lani predelalo skoraj 39.600 ton odpadne hrane ali 30 % nastale odpadne hrane.

Vir: RTV SLO