Bo Ankaran poskusna občina brez plastičnih vrečk?

Torek, 23. Oktober 2018

plastične vrečke
(Foto: www.shutterstock.com)

Občina Ankaran je Ministrstvu za okolje in prostor predlagala sodelovanje, na podlagi katerega bi Ankaran postal poskusna občina brez plastičnih vrečk. Pobuda je nastala z željo po okoljski naravnanosti občine in želje prebivalcev po sodelovanju pri skladnem razvoju, varovanju naravne pestrosti in zmanjšanju načrtov po urbanizaciji. Podpirajo tudi cilj ministrstva, nevladnih organizacij, okoljskih strokovnjakov in vse več prebivalcev, da Slovenija v celoti ukine uporabo plastičnih vrečk. Zaradi svoje lege vzdolž morske obale so v Ankaranu posebej naklonjeni opustitvi plastičnih vrečk in omejevanju te vrste embalaže zaradi negativnih vplivov nerazgradljive plastike na morje in zaradi burje, ki lahko plastične odpadke odnese v morje.

Na občini bodo tudi vztrajali, da se pri prostorskem načrtovanju predhodno uskladijo občinski in državni interesi. Del zaščitenega Krajinskega parka Debeli rtič namreč ureja državni prostorski načrt za kompleks Debeli rtič, kjer država predvideva gradnjo bungalovov, površin za športno-rekreacijske dejavnosti in bazenskega kompleksa za vojaške potrebe. Čeprav je izvajanje programov celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske in pripadnike vojsk zveze Nato v Ankaranu dobrodošlo, pa sta za občino urbanistično in okoljsko nesprejemljivi ter pravno vprašljivi predvidena lokacija za kompleks novogradenj na kmetijskih zemljiščih znotraj Krajinskega parka Debeli rtič in izvedba postopkov načrtovanja. Aktualni razvojni scenarij občinskega prostorskega načrta namreč omogoča urbanistično umestitev te dejavnosti zunaj zaščitenega območja krajinskega parka. Občina državi predlaga ponoven premislek in sodelovanje pri pripravi aktov za primernejšo prostorsko umestitev dejavnosti vojaškega zavezništva.

Vir: RTV SLO