Evropska komisija predstavila akcijski načrt za biogospodarstvo

Sreda, 17. Oktober 2018

Potencial alg v biogospodarstvu.
V biogospodarstvu se alge lahko spremenijo v gorivo. (Foto: Pixabay)

Evropska komisija je v začetku oktobra predstavila akcijski načrt za razvoj trajnostnega in krožnega biogospodarstva v službi evropske družbe, okolja in gospodarstva. Namen strategije je izboljšati in razširiti trajnostno uporabo obnovljivih virov za reševanje globalnih in lokalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in trajnostni razvoj.

Biogospodarstvo povezuje ohranjanje bioloških virov in ekosistemov s prizadevanji na področju inovacij, s katerimi bi na okolju prijazen način zagotovili hrano za ljudi, čisto vodo in energijo. V biogospodarstvu se alge lahko spremenijo v gorivo, plastika se reciklira, odpadki se pretvorijo v novo pohištvo ali oblačila, industrijski stranski proizvodi pa v gnojila na biološki osnovi. Do leta 2030 bi lahko biogospodarstvo ustvarilo milijon novih zelenih delovnih mest, zajema pa vse sektorje, ki so odvisni od bioloških virov. To vključuje kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, hrano, bioenergijo in proizvode na biološki osnovi. Biogospodarstvo je po besedah Evropske komisije ključno za spodbujanje rasti na podeželskih in obalnih območjih.

V podporo skupnim prizadevanjem javnih organov in industrije EU ter na podlagi treh ključnih ciljev bo Evropska komisija leta 2019 sprejela 14 konkretnih ukrepov, vključno z razširitvijo in okrepitvijo sektorjev, ki temeljijo na rabi biomase, hitri uvedbi biogospodarstva v Evropi ter zaščiti ekosistema in razumevanja ekoloških omejitev biogospodarstva.

Več informacij v dokumentih, ki so na voljo na tej povezavi.

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji