Kazalniki trajnostne gradnje v zelenem javnem naročanju predvidoma leta 2021

Sreda, 10. Oktober 2018

3. trajnostna konferenca GBC Slovenija
3. trajnostna konferenca GBC Slovenija.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je konec septembra, v svetovnem tednu trajnostne gradnje, izvedlo tretjo trajnostno konferenco. Konferenca je združila več kot 120 udeležencev s področja trajnostne gradnje, predstavnikov vladnih inštitucij, raziskovalnih inštitucij idr. Predsednik združenja GBC Slovenija mag. Iztok Kamenski je izpostavil vlogo združenja, ki v sodelovanju z evropsko mrežo GBC deluje na področju okolja, družbe in ekonomije. V ospredju je projekt Level(s), ki se bo v Sloveniji testno začel izvajati v letu 2019, implementacija trajnostnih kazalnikov v zeleno javno naročanje pa naj bi bila izvedena v letu 2021. Pojasnil je: »V Sloveniji se bodo ti procesi odvijali v treh fazah, v prvi so že pripravljene kakovostne študije, ki nam podajajo odgovore, kako se trajnostnih kazalnikov tudi lotiti. Po zaslugi naših eminentnih raziskovalnih institutov, ki so prav tako člani GBC Slovenija, smo na dobri poti, da ob zaostrovanju energetske učinkovitosti in trajnostnih kriterijev na eni strani ter na drugi še uveljavitvi novih standardov ISO 52000, ki nam bodo omogočili oceniti celotno energetsko učinkovitost stavb, tudi pri nas v okviru prostorskega načrtovanja uveljavimo trajnostno gradnjo, gradnjo, ki bo uporabljala lastne vire energije.«

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je povedal, da bo Slovenija korake do trajnostne gradnje verjetno izvajala v okviru projekta Care for Climate in programa Life, z opredeljenimi cilji, ki naslavljajo problematiko varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih sprememb. Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji pa je pojasnil, da se gradnji in uporabi stavb v EU pripisuje polovico pridobljenih materialov in energije in približno tretjino porabe vode. Gradbeni sektor ustvari tudi približno tretjino vseh odpadkov, zato je trajnostna gradnja velik potencial, da pripomore k doseganju lokalnih, regionalnih in globalnih ciljev. »Zaradi tega je Evropska komisija v kontekstu akcijskega načrta za krožno gospodarstvo razvila Level(s),« pravi dr. Zoran Stančič.

Ekipa strokovnjakov GI ZRMK in ZAG je na podlagah analize evropskih trajnostnih kriterijev in sistema ocenjevanja trajnostne gradnje z orodjem Level(s) pripravila še podrobno analizo veljavnih slovenskih predpisov, kriterijev in predpisanih mejnih vrednosti, tretja faza pa bo prinesla predloge za njihovo implementacijo v slovenski prostor, pri čemer bo potrebna podpora vseh deležnikov. Kot je povedal direktor Eko sklada mag. Hinko Šolinc, bo potrebno za spodbujanje energetske učinkovitosti po merilih trajnostne gradnje ustrezno prilagoditi tudi nekatere predpise in zakone.

Vir: GBC Slovenija