Pisava iz odpadkov

Petek, 21. September 2018

Abeceda Očistimo Slovenijo
Abeceda Očistimo Slovenijo

Ekologi brez meja in Futura DDB so skupaj s prostovoljci akcije Očistimo Slovenijo ustvarili posebno pisavo iz odvrženih smeti, ki so jih pobrali na čistilni akciji. Vsako črko so fotografirali na nevtralnem ozadju, kasneje pa jo bodo uredili v obliko za splošno uporabo. Namen je vizualno prenašati sporočilo, da smeti ne sodijo v naravo in da se raje uporabijo za kaj novega.

Črke pisave so sestavljene iz različnih vrst odpadkov, ki so bili najdeni v naravi in na divjih odlagališčih, kot so pločevinke, baterije, plastenke, gume, čelade, oblačila, pohištvo, gradbeni odpadki idr. Pisava iz odpadkov bo objavljena na spletu in bo na voljo vsem, ki jo želijo uporabiti za ubeseditev svoje vsebine, tako v barvni kot v črno-beli različici. Kako je pisava nastajala, si lahko pogledate v tem video posnetku.

Vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo je potekala tretjič in še zadnjič povezala Slovence v misiji za čistejše okolje. Kot je povedala Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja: »Od zgolj organiziranja čistilnih akcij se moramo premakniti do učinkovitega ozaveščanja ljudi, da do smetenja takšnih razsežnosti nikoli več sploh ne pride. Zato smo navdušeni in neskončno hvaležni, da smo skupaj s številnimi prostovoljci ustvarili nekaj zapomnljivega na našem zadnjem velikem dogodku Očistimo Slovenijo. Sedaj lahko končno sporočamo čista sporočila tako Sloveniji kot svetu, da obstajajo boljša mesta za smeti od narave.«

Preliminarni rezultati akcije (vključujejo dve tretjini občin) kažejo, da se je akciji pridružilo 134 občin oziroma 63 % vseh občin v Sloveniji, sodelovalo je več kot 13.000 otrok iz 114 vzgojno-izobraževalnih ustanov, akcije pa se je udeležilo tudi več kot 28.000 posameznikov, ki so iz narave odstranili več kot 77 ton odpadkov. Očiščenih je bilo 68 divjih odlagališč. Na isti dan je potekala tudi akcija Čista obala, v sklopu katere je potekal popis odpadkov in tudi letos so bili med najpogosteje najdenimi odpadki na obali cigaretni ogorki. Na globalni ravni se je akcije čiščenja sveta udeležilo 15 milijonov ljudi v 158 državah sveta.

Vir: Ekologi brez meja