S 1. avgustom vstopamo v ekološki dolg

Torek, 31. Julij 2018

Zemljevid s prikazom vstopa v ekološki dolg po državah. (Foto: WWF Adria / © Global Footprint Network)
Prikaz vstopa v ekološki dolg po državah. (Foto: WWF Adria / © Global Footprint Network)

V sredo, 1. avgusta, bo svet stopil v ekološki dolg, je objavila organizacija Global Footprint Network (GFN). Gre za dan v koledarskem letu, ko človeštvo za preživetje porabi več naravnih virov, kot so jih ekosistemi sposobni obnoviti v enem letu. Odkar potekajo meritve, se dan ekološkega dolga vse bolj približuje začetku leta. Leta 1997 je bil dan ekološkega dolga konec septembra, letos že 1. avgusta. Po podatkih GFN bi za trenutne potrebe človeštva po naravnih virih potrebovali 1,7 planeta Zemlje, če pa bi vsi imeli tako veliko potrebo po naravnih virih kot Slovenci, bi potrebovali kar 2,75 planeta.

Glede na poročilo World Wide Organization (WWF) vse države v naši regiji živijo nad svojimi naravnimi zmožnostmi, kar potrjujejo tudi podatki GFN o ekološkem odtisu, ki se meri v globalnih hektarih. Po teh podatkih je Slovenija vodilna v regiji, saj v ekološki dolg vstopi že 12. maja. Sledijo ji Hrvaška (19. junij), Črna Gora (29. junij), Bosna in Hercegovina (6. julij), Makedonija (19. julij), Srbija (30. julij) in Albanija (14. oktober). Kot prvi na svetu je letos v ekološki dolg vstopil Katar, 9. februarja, kot zadnji pa bo vstopil Vietnam 21. decembra.

Posledice življenja preko meja sposobnosti obnavljanja planeta že lahko občutimo v ekstremnih vremenskih pojavih, v podnebnih spremembah in strmem upadanju globalne biodiverzitete. Do leta 2020 je kritičen čas, da države sprejmejo obveze in ukrepe, ki bodo ustavili trend izgube biodiverzitete in naravnih virov do leta 2030 ter da zagotovijo pogoje za zdravje in dobrobit človeštva in planeta.

Vir: WWF Adria