Spletna platforma za krožno gospodarstvo Podonavja

Torek, 17. Julij 2018

Platforma_MOVECO
Spletna platforma MOVECO.

V okviru evropskega Interreg projekta MOVECO je nastala spletna platforma za izmenjavo podatkov o materialih in proizvodih za sekundarno uporabo ter ustvarjanje nove mreže za razširjanje krožnega gospodarstva. Združuje partnerje iz devetih držav na območju Podonavja (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Moldavija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška in Srbija). Mednarodni konzorcij deležnikom iz gospodarstva in drugih organizacij ponuja nabor orodij za implementacijo konceptov krožnega gospodarstva ter relevantne informacije, kot so na primer sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev v posameznih državah Podonavja.

Spletna platforma je sestavljena iz štirih modulov z vodilom »Naj bo svet bolj krožen!«. Prvi modul je virtualna tržnica za ponovno uporabo proizvodov, sekundarnih surovin in materialov. Namen tržnice je zapiranje snovnih tokov na področju Podonavja.

Drugi modul se osredotoča na raziskovalne in razvojne inštitucije ter ponuja priložnosti za sodelovanje na področju krožnega gospodarstva. Zainteresirane deležnike spodbuja k delitvi pogledov in pomislekov na aktualne teme in iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje.

Tretji modul predstavljajo orodja krožnega gospodarstva (»Circular economy toolbox«), ki so namenjena podpori podjetjem in organizacijam pri prehodu v krožno gospodarstvo. Modul ponuja pregled načel krožnega gospodarstva z različnimi izobraževalnimi gradivi, informacijami o priložnostih za sodelovanje, ocenami krožnosti in viri financiranja za projekte krožnega gospodarstva.

Četrti modul pa zainteresiranim deležnikom omogoča vpogled v nacionalne sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) za države Podonavja. Vsebuje informacije s področja zakonodaje in kontaktne podatke domačih strokovnjakov.

Na slovenski strani sta partnerja projekta Ministrstvo za okolje in prostor in Gospodarska zbornica Slovenije, ki projekt tudi koordinira.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor