V EU prevladujejo male kmetije

Torek, 10. Julij 2018

shutterstock_117456790-small
Največ kmetij je v Romuniji, največ kmetijskih površin pa imajo v Franciji. (Foto: www.shutterstock.com)

V EU je bilo po statističnih podatkih Eurostata leta 2016 nekaj več kot 10,321 milijona kmetijskih gospodarstev, ki so skupaj obsegala 171,288 milijona hektarov zemlje, kar je okoli 40 % površine EU. Največ, tretjina kmetij, je v Romuniji, največ kmetijskih zemljišč pa ima Francija. Dve tretjini vseh kmetij v EU pa je manjših od pet hektarov.

V Romuniji je bilo leta 2016 približno 3,422 milijona kmetij oziroma 33,2 % vseh kmetij v EU, ki so zajemale 12,50 milijona hektarov površin. V celotni EU to predstavlja 7,3 % kmetijskih površin. Po številu kmetij sledijo Poljska, kjer je 1,410 milijona kmetij (13,7 % v celotnem številu kmetij) na 14,41 milijona hektarov površin (8,4 % delež v EU), Italija z 1,010 milijona kmetij (9,8 %) s skupno površino 12,09 milijona hektarov (7,1 % v EU) in Španija z 945.000 kmetijami (9,2 %) s skupno površino 23,23 milijona hektarov (13,6 % v EU).

Največ kmetijskih površin imajo v Franciji, in sicer 27,82 milijona hektarov, kar predstavlja 16,2 % vseh kmetijskih površin v EU. Število kmetij je 456.500 oziroma 4,4 % v EU.

V Sloveniji je bilo leta 2016 okoli 69.900 kmetij, kar predstavlja 0,7 % vseh kmetij v EU. Kmetije so skupaj obsegale 488.400 hektarov površin oziroma 0,3 % vseh kmetijskih površin v EU.

Največ kmetij v EU je bilo manjših od pet hektarov, in sicer 65,4 % vseh kmetij. Velikih oziroma večjih od 50 hektarov pa je bilo le 7 % kmetij. Male kmetije prevladujejo v večini držav članic EU. Predvsem na Malti, v Romuniji in na Cipru kmetijstvo sloni na malih kmetijah, kjer je njihov delež več kot 90 %. Velike kmetije oziroma večje od 50 hektarov prevladujejo v Luksemburgu (51,8 %), Franciji (41,3 %), Veliki Britaniji (38,6 %) in na Danskem (35,3 %). V Sloveniji je bilo leta 2016 kmetij z manj kot pet hektarov površine 59,5 %, kmetij s površino večjo od 50 hektarov pa 0,9 %.

S kmetijstvom se je leta 2016 v EU ukvarjalo 10,3 milijona ljudi, večina upravljavcev kmetij, 39,9 %, pa je bilo starejših od 65 let. Približno toliko je bilo starih med 40 in 54 let, mlajših od 40 let je bilo le 10,9 %. Najmanj mladih kmetovalcev je bilo na Cipru, Portugalskem in v Veliki Britaniji, največ pa v Avstriji, na Poljskem in Slovaškem. Prevladujejo moški kmetovalci, žensk je 29 % oziroma le 3 ženske na 10 kmetovalcev.

Vir: Delo in dom