V prihodnjem proračunu EU več sredstev za okolje in podnebne ukrepe

Ponedeljek, 04. Junij 2018

okolje
V proračuna EU za obdobje 2021-2027 Evropska komisija predlaga skoraj 60 % več sredstev za Life. (Foto: www.shutterstock.com)

V sklopu naslednjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021-2027 Evropska komisija predlaga skoraj 60 % več sredstev za Life, program EU za okolje in podnebne ukrepe. Predlagajo proračun v višini 5,4 milijarde evrov, s čimer je Life med programi, za katere Evropska komisija predlaga najvišje sorazmerno povišanje.

Podnebne ukrepe je Evropska komisija vključila v vse velike programe EU, zlasti v kohezijsko politiko, regionalni razvoj, energijo, promet, raziskave in inovacije, skupno kmetijsko politiko in razvojno politiko. S tem naj bi proračun EU pomembno prispeval k trajnostnemu razvoju držav članic in celotne EU. Evropska komisija za uresničevanje pariškega sporazuma in zavezanosti ciljem Združenih narodov glede trajnostnega razvoja predlaga ambicioznejše financiranje podnebnih ukrepov v programih EU, pri čemer naj bi se vsaj 25 % izdatkov EU namenilo podnebnim ciljem.

Vir: Evropska komisija