Slovenija prejela priznanje za najboljše poročilo o državnih emisijskih evidencah onesnaževal zraka v kategoriji malih držav

Sreda, 16. Maj 2018

onesnaženost zraka
Onesnažen zrak vpliva na zdravje ljudi, okolje in povzroča gospodarsko škodo. (Foto: www.shutterstock.com)

Slovenija je na sestanku vodij poročanja državnih emisijskih evidenc onesnaževal zraka, ki je potekal v bolgarski Sofiji, med vsemi državami podpisnicami Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in članicami Evropske unije prejela priznanje za »Najboljše poročilo o državnih emisijskih evidencah onesnaževal zraka v kategoriji malih držav za leto 2018«.

Poročilo vključuje podatke o onesnaževanju zraka, ki ga povzročajo proizvodnja elektrike in toplote, promet, industrija, gospodinjstva in storitveni sektor, ubežne emisije, kmetijstvo ter ravnanje z odpadki. Onesnaževala, ki jih spremljajo na Agenciji RS za okolje, so žveplovi oksidi, dušikovi oksidi, nemetanske hlapne organske spojine, amonijak, ogljikov oksid, delci, težke kovine in obstojna organska onesnaževala.

Priprava kakovostnih emisijskih evidenc je ključnega pomena za evidentiranje stanja na področju onesnaževanja zraka in načrtovanja ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Onesnažen zrak namreč vpliva na zdravje ljudi, okolje in povzroča tudi gospodarsko škodo.

Vir: ARSO