V Posavju bodo krepili pomen lokalne samooskrbe s sladkovodnimi ribami

Ponedeljek, 30. April 2018

ribarjenje
V Posavju bodo krepili pomen ribištva in lokalne samooskrbe z ribami. (Foto: Pixabay)

S podporo evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo bodo v Posavju izvedli dva projekta lokalne samooskrbe s sladkovodnimi ribami. Gre za projekta Najboljša riba je posavska riba, ki bo podprt z nekaj več kot 120.000 evri, in Povezani s Savo, ki bi podprt z nekaj manj kot 85.000 evri.

Cilj projekta Najboljša riba je posavska riba je okrepiti ozaveščenost o zdravi prehrani in prehrano učencev, učiteljev, staršev in drugih Posavcev močneje obogatiti z ribami in ribjimi izdelki iz lokalnega okolja. Posledično želijo v okviru projekta okrepiti povpraševanje po ribah iz lokalnega okolja in s tem spodbuditi razvoj posavskega ribogojstva. Vodilni partner projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega. Projekt je sicer prijavila Občina Sevnica, partnerji projekta pa so osnovne šole Bistrica ob Sotli, Krmelj, Boštanj, Sevnica, Tržišče in Velika Dolina, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče ter Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Ribogojstvo Goričar in sevniški otroški vrtec Ciciban. Projekt naj bi se zaključil naslednje leto maja.

Cilj projekta Povezani s Savo pa je krepitev ribolovne, športne in rekreativne dejavnosti, ki je neposredno ob Savi dostopna najširšemu krogu socialnih skupin, s čimer želijo povečati lokalno samooskrbo s svežimi ribami in hkrati obogatiti turistično ponudbo. Vodilni partner projekta je Ribiška družina Brestanica Krško, med ostalimi partnerji pa so Center za podjetništvo in turizem Krško, Ribiška družina Sevnica, Občina Krško in zasebnica Andreja Simonišek. Projekt naj bi se zaključil avgusta prihodnje leto.

Vir: RTV SLO