V Celju bo do konca leta vzpostavljen javni potniški promet z avtobusi na stisnjen zemeljski plin

Ponedeljek, 23. April 2018

avtobus
(Foto: www.shutterstock.com)

Celjski občini je Eko sklad zagotovil nepovratna sredstva v višini 922.000 evrov za nakup desetih avtobusov na stisnjen zemeljski plin, kar je 80 % od celotne vrednosti nakupa, ki znaša 1,1 milijona evrov. Celjska občina je lani sprejela celostno prometno strategijo, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni in eden od ukrepov je uvedba javnega potniškega prometa, ki bo povečala mobilnost v Celju ter posledično zmanjšala potrebo po uporabi osebnih motornih vozil.

Občina bo ponudila kakovostno storitev avtobusnih prevozov, sodobne avtobuse in načrtne linije, pri čemer je zelo pomembna tudi pogostost prevozov. Hkrati bodo na različne načine spodbujali uporabo javnega potniškega prometa. Javni potniški promet bo vzpostavljen predvidoma do konca leta, ko bodo v naselju Trnovlje zgradili polnilno postajo za avtobuse na stisnjen zemeljski plin.

Vir: RTV SLO