Bo dajatev rešila problem odlaganja odsluženih vozil v naravi?

Petek, 06. April 2018

odsluženo vozilo v gozdu
Odsluženo vozilo v gozdu. (Foto: Pixabay)

Veljati je začel del zakona o dajatvah za motorna vozila, ki uvaja novo dajatev za odjavljeno vozilo. Lastniki, ki po enem letu od odjave vozila ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem, bodo morali za vozilo plačati. Dajatev za odjavljeno vozilo bo potrebno plačevati največ 10 let od zadnje odjave vozila, če bo vozilo v tem času znova registrirano, začne rok za dajatev ponovno teči ob naslednji odjavi vozila.

Cilj dajatve je, kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, da lastnike vozil spodbudi, da čim prej poskrbijo za odjavljeno vozilo, s čimer želijo preprečiti, da bi odsluženi avtomobili končali v gozdu, na parkiriščih ali drugje, kjer onesnažujejo okolje. Dajatev se nanaša na vozila, ki so registrirana za prevoz največ devetih ljudi skupaj z voznikom, vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in trikolesna vozila. Lastniki teh vozili bodo postali zavezanci za plačilo te dajatve, če v enem letu od odjave ne bodo spremenili lastništva vozila.

Do plačila dajatve so opravičeni tisti, pri katerih bo iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja, ali če je bilo vozilo znova registrirano, če lastnik upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik, iz katerega je razvidno, da je bilo vozilo ukradeno, če ima dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi, ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU. Dajatve so oproščeni tudi lastniki vozil s statusom starodobnega vozila, kar vključuje tudi vozila, ki so nacionalno bogastvo.

Vir: RTV SLO