Javno posvetovanje o označevanju z energijskimi nalepkami

Četrtek, 01. Marec 2018

energijske nalepke
Energijske nalepke podajajo informacije o energijski učinkovitosti določenih izdelkov. (Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energijskimi nalepkami za hladilnike, pomivalne stroje, pralne stroje, televizorje, računalnike in sijalke. Zainteresirane vabijo, da sodelujejo v vprašalniku, ki je na voljo na tej povezavi. Svoje mnenje lahko posredujejo do 7. maja 2018.

Rezultate javnega posvetovanja bo Evropska komisija upoštevala pri pripravi izvedbenih uredb za navedene izdelke. Pripravili jih bodo v skladu s členom uredbe o označevanju z energijskimi nalepkami in delovnim načrtom za okoljsko primerno zasnovo 2016-2019.

Označevanje z energijskimi nalepkami kupcem omogoča, da se za izdelek odločijo tudi na podlagi tega, koliko energije izdelek porabi. Da bi izboljšali učinkovitost energijskih nalepk, želijo na Komisiji posodobiti označevanje z njimi, da se lahko kupcem zagotovijo primerljive informacije o energijski učinkovitosti izdelkov.

Vir: Finance – Okolje&Energija