Evropska komisija je objavila Strategijo o plastiki v krožnem gospodarstvu

Petek, 16. Februar 2018

plastični odpadki
Velik problem predstavljajo plastični odpadki na obalah morja. (Foto: www.shutterstock.com)

V januarju je Evropska komisija objavila Strategijo o plastiki v krožnem gospodarstvu, ki prinaša celo paleto ukrepov in priporočil za zmanjšanje onesnaženja s plastiko in za bolj ekonomično rabo plastike. Strategija izključuje energetsko izrabo plastike, recikliranja pa ne prepoznava kot čarobne rešitve. Pri tem gre predvsem za izboljšan zajem odpadkov, kakovost recikliranja in prisotnost reciklatov na trgu.

Ukrepi so razdeljeni v tri sklope, in sicer na ravni EU, na ravni države in ukrepi za industrijo. Ukrepi na ravni EU med drugim zajemajo pripravo zahtev, ki bodo omogočile, da bo do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za cenovno smotrno ponovno uporabo ali recikliranje, pripravo ukrepov za zmanjšanje količine plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, smernic za modulacijo okoljskih dajatev, razvoj ukrepov za zmanjšanje izgub ribiške in marikulturne opreme, prepoved uporabe oxoplastike, prepoved namenskega dodajanja mikroplastike v izdelke idr.

Ukrepi na državni ravni vključujejo boljšo izrabo finančnih instrumentov ter promocijo recikliranja in preprečevanja nastajanja plastičnih odpadkov (finančne spodbude za rabo sekundarne plastike), izboljšanje obstoječih sistemov razširjene proizvajalčeve odgovornosti, izboljšanje ravnanja z odpadki na obalah in zajema plastičnih odpadkov, ozaveščanje o smetenju in promocija čistilnih akcij ter intenzivnejše sodelovanje pri ambicioznem globalnem ukrepanju idr.

Ukrepi, ki so vezani na industrijo zajemajo spodbujanje eco dizajna in večje uporabe sekundarne plastike, preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov in izboljšanje njihove reciklabilnosti, promocijo obstoječih alternativ plastičnim izdelkom za enkratno uporabo, kjer je to okoljsko smiselno idr.

Do konca junija Evropska komisija zbira prostovoljne zaveze industrije, v kolikor te zaveze ne bodo dovolj številčne ali učinkovite, bodo sledili drugi ukrepi, kar vključuje tudi možnost poostritve zakonodaje.

Vir: Ekologi brez meja