Prenovljen spletni portal eVode

Ponedeljek, 12. Februar 2018

eVode
Spletni portal eVode.

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z direkcijo za vode prenovilo spletni portal eVode. Med novostmi sta vodni kataster ter pregled gradbenih in negradbenih projektov s področja upravljanja z vodami. Prenovljeni spletni portal ponuja tudi dodatne spletne pregledovalnike o trenutnih in drugih podatkih (kot je na primer pretok) v Sloveniji, sosednjih državah in širše. Na enem mestu so zbrani tudi ključni programski in drugi dokumenti s področja upravljanja z vodami.

Spletni portal je bil v zadnjih mesecih preteklega leta prenesen iz informacijskega okolja Agencije RS za okolje na informacijsko okolje ministrstva za javno upravo, upravlja pa ga direkcija za vode. V prihodnjih mesecih bodo spletni portal vsebinsko še dodatno nadgradili s prenovljenim in nadgrajenim spletnim pregledovalnikom atlasa voda in ga dopolnili s strokovnimi podlagami s področja upravljanja z vodami za leta 2015, 2016 in 2017, ki jih pripravljajo različne inštitucije.

Vodni kataster je ključna evidenca na področju upravljanja z vodami in je vzpostavljen v skladu z lani sprejetim pravilnikom o vodnem katastru.

Vir: Delo in dom