Spremenjena direktiva o pitni vodi za boljši dostop do pitne vode za vse

Ponedeljek, 05. Februar 2018

Pitna voda za vse
(Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je predstavila spremenjeno direktivo o pitni vodi. Z njo želi izboljšati kakovost pitne vode in dostop do nje ter seznanjenost državljanov o kakovosti pitne vode. Predlog je Evropska komisija predstavila v duhu načel evropskega stebra socialnih pravic, kar vključuje pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo, in zahtev evropske državljanske pobude »Pravica do vode« po varni pitni vodi za vse.

Predlog naj bi okrepil tudi vlogo potrošnikov, saj bodo morali dobavitelji vode potrošnikom podati jasnejše informacije o porabi vode, sestavi stroškov in ceni na liter, s čimer bodo omogočili tudi primerjavo s ceno ustekleničene vode. Ukrep naj bi prispeval tudi k zmanjšanju uporabe plastike ter posledično k izpolnjevanju okoljskih ciljev in ciljev trajnostnega razvoja.

Večina prebivalcev EU ima zelo dober dostop do kakovostne pitne vode in Evropska komisija želi to kakovost zagotoviti dolgoročno. Zato v seznam meril za določanje varnosti vode predlaga uvrstitev novih snovi, kot sta legionela in klorat. Države EU bodo morale izboljšati dostop do pitne vode za vse, predvsem pa za ranljive in marginalizirane skupine, ki imajo trenutno otežen dostop do pitne vode. Med ukrepi so dostop do pitne vode na javnih mestih, ozaveščanje državljanov o kakovosti pitne vode ter zagotavljanje informacij o kakovosti pitne vode in oskrbi z njo na območju, kjer bivajo.

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji