Ustanovljen Center za čebelarstvo

Sreda, 03. Januar 2018

Medonosne čebele. (Foto: Pixabay)
Medonosne čebele. (Foto: Pixabay)

V decembru lani so v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ustanovili Center za čebelarstvo, ki aktivno povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje fakultete na področju čebelarstva. Glavna tematska področja centra so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, njihova molekularna in populacijska genetika ter imunologija, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti ter varnost čebeljih pridelkov in tehnologija čebelarjenja. Glede na potrebe in možnosti na fakulteti vključujejo tudi druga tematska področja, ki jih pokrivajo raziskovalne skupine in katedre vseh oddelkov na fakulteti, kot so npr. pašni viri, biologija zajedavcev in povzročiteljev bolezni, vloga mikroorganizmov v prebavnem traktu čebel in v čebeljih pridelkih idr.

Center vodi koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo ključni raziskovalci s področja čebelarstva iz oddelka za biologijo, oddelka za zootehniko in oddelka za živilstvo, to so Janko Božič (vodja centra), Peter Dovč in Mojca Korošec. Člani centra skrbijo za povezovanje raziskav, pedagoških in strokovnih vsebin na področju čebelarstva, za promocijo dosežkov dejavnosti fakultete na področju čebelarstva, pridobivanje novih raziskovalnih projektov, strokovnih nalog, novih izobraževalnih vsebin in za prenos znanj v prakso. Prav tako skrbijo za povezovanje fakultete in centra z drugimi raziskovalnimi strokovnimi in izobraževalnimi organizacijami na področju čebelarstva doma in po svetu. Izvajajo se tudi dodatne izobraževalne dejavnosti na področju čebelarstva na univerzitetni ravni. Sodelavci fakultete pa sodelujejo tudi pri izvajanju neformalnih oblik poučevanja čebelarjev in drugih zainteresiranih, kot je npr. šolanje senzoričnih ocenjevalcev medu.

Vir: Delo in dom