Poročilo o stanju energetske unije poudarja pomen velikopoteznih energetskih rešitev

Četrtek, 30. November 2017

električno omrežje
(Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je objavila tretje poročilo o stanju energetske unije. Poročilo ugotavlja, da se uvajajo ukrepi za podporo socialno pravičnemu prehodu na čisto energijo in potrjuje, da je prehod možen samo s prilagoditvijo infrastrukture potrebam prihodnjega energetskega sistema. Poročilo kaže na to, da bodo v vsakdanu evropskih državljanov vse bolj postajala pomembna lokalna omrežja. Več bo namreč prehoda na elektromobilnost, decentralizirano proizvodnjo energije in prilagajanje odjema. Čeprav je veliko že bilo doseženega, so še vedno ozka grla, predvsem na področju električne energije. Za odstranitev teh ozkih grl je Evropska komisija sprejela sporočilo o cilju 15-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti do leta 2030 in tretji seznam projektov skupnega interesa.

Poročilo izpostavlja, da je dokončanje osnutkov celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov za obdobje po letu 2020 bistvenega pomena za dokončanje energetske unije in njeno krepitev na svetovni ravni. Države članice EU morajo osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov pripraviti do začetka leta 2018.

V poročilu je tudi poudarjeno, da brez velikopoteznih rešitev pri vprašanjih, kot so obnovljivi viri energije, energijska učinkovitost, podnebni ukrepi in inovacije na področju čiste energije in zagotovitev ustreznih cenovnih signalov na trgu ne bo mogoče pritegniti naložb v posodobitev celotnega gospodarstva EU v korist državljanov.

Vir: Evropska komisija