Do leta 2030 v Sloveniji med osebnimi vozili vsaj 17 % električnih vozil oziroma priključnih hibridov

Petek, 13. Oktober 2017

električno vozilo
(Foto: www.shutterstock.com)
Vlada RS je potrdila strategijo o alternativnih gorivih v prometu, kjer so v ospredju hibridna vozila in vozila na električni pogon. Strategija določa, da bo do leta 2030 med osebnimi vozili vsaj 17 % električnih vozil oziroma priključnih hibridov, kar pomeni skupno 200.000 vozil. Lani je bilo v Sloveniji 227 polnilnic za električna vozila, do leta 2020 bi jih Slovenija potrebovala 1.200, leta 2025 že 7.000, leta 2030 pa 22.300 polnilnic za električna vozila.

Predlog strategije predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel. V strategiji je namreč postavljena meja, da mora biti skupni ogljični odtis avtomobila manjši od 50 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Pod to mejo naj bi bili trenutno samo električni avtomobili in priključni hibridi. Od leta 2025 pa naj bi bila v skladu s strategijo omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil, ki imajo skupni ogljični odtis manjši od 100 gramov na kilometer.

Ministrstvo za infrastrukturo mora sedaj v šestih mesecih pripraviti akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2018-2020. Ukrepi so predvideni na vseh področjih, kot so finančne spodbude in sofinanciranje za izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva, spremembe predpisov, informiranje in odprave administrativnih ovir. Vlada želi poleg 17 % deleža električnih vozil doseči, da bo med lahkimi tovornimi vozili do leta 2030 12 % električnih vozil in da bo tretjina vseh avtobusov vozila na stisnjeni zemeljski plin, skoraj 12 % težkih tovornih vozila pa bi vozilo na utekočinjeni zemeljski plin.

Vir: RTV SLO