Sloveniji evropska tožba zaradi neurejenega področja neskladnih odlagališč

Torek, 05. September 2017

Slika je simbolična. (Foto: www.shutterstock.com)
Slika je simbolična. (Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je zoper Slovenijo vložilo tožbo na Sodišče EU, ker za 21 odlagališč odpadkov do 16. 7. 2009 ni sprejela ustreznih ukrepov v skladu z Direktivo o odlagališčih. S tem ni izpolnila obveznosti iz 14. člena te direktive. Direktiva o odlagališčih določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih voda, podtalnice, tal in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in odlaganja odpadkov. Namen Direktive je preprečiti ali čim bolj zmanjšati negativne učinke odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč.

Sloveniji je bila tožba vročena 22. 8. 2017, odgovor na tožbo pa lahko Slovenija vloži v roku dveh mesecev od vročitve. S problematiko zaprtja neskladnih odlagališč se Slovenija sooča že več let. Gre za odlagališča pretežno komunalnih odpadkov, ki so prenehala z odlaganjem odpadkov, niso pa še izvedla zapiralnih del ali se zaprla in o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje (OVD).

V zadnjih letih je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naredilo veliko, da se kršitve glede odlagališč odpravijo. Spremenjena je bila Uredba o odlagališčih odpadkov, ki ureja področje, da se za odlagališča, ki so v lasti občine ali več občin in so v fazi zapiranja ali so že zaprta, predloži zanje sprejemljivo finančno jamstvo in s tem tudi možnost pridobitve OVD. Upravni organ, to je Agencija RS za okolje (ARSO) pa tudi pospešeno pregleduje dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo OVD za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju oziroma za zaprta odlagališča. Predvideva se, da bo ARSO do konca letošnjega leta izdal OVD še za vsa preostala odlagališča.

Vir: MOP