Posvetovanje o pravičnejši verigi preskrbe s hrano v EU

Petek, 25. Avgust 2017

kmetijska pridelava
Med manjšimi in ranljivejšimi gospodarskimi subjekti so tudi kmetje. (Foto: www.shutterstock.com)
Evropska komisija je sredi avgusta začela vseevropsko javno posvetovanje o pravičnejši verigi preskrbe s hrano v EU, s čimer kmete, državljane EU in druge zainteresirane strani poziva, da izrazijo svoja stališča o delovanju verige preskrbe s hrano prek spletnega glasovanja, ki bo potekalo do 17. novembra 2017.

Obstajajo namreč znaki, da dodana vrednost v verigi preskrbe s hrano ni ustrezno porazdeljena po vseh ravneh verige, na primer zaradi razlik v pogajalski moči med manjšimi in zato ranljivejšimi gospodarskimi subjekti, kot so kmetje in mala podjetja, ter njihovimi gospodarsko močnejšimi in močno povezanimi trgovinskimi partnerji.

Kot je povedal evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan: »Kmetje so prvi člen v verigi in brez njih ne bi bilo živil za predelavo, prodajo in porabo. Vendar ugotavljamo, da so pogosto njen najšibkejši člen. Zato si v skladu z dolgoletnim stališčem Komisije v podporo evropskim kmetom prizadevamo, da bi odpravili pomanjkljivosti v verigi preskrbe s hrano. Pozivam vse evropske državljane, kmete in zainteresirane strani, da izrazijo svoje stališče prek tega spletnega posvetovanja.«

Komisija želi z zbranimi prispevki oceniti nujnost in smotrnost morebitnih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni EU, da bi se odpravile in uredile nepoštene trgovinske prakse z agroživilskimi proizvodi. Prav tako želi Evropska komisija oceniti, kako pregleden je trg po vsej verigi in kje so mogoče izboljšave. Posvetovanje bo prispevalo k oceni, ali je potrebno dodatno urediti preglednost trga EU. Z anketnim vprašalnikom pa želijo ugotoviti tudi zanimanje proizvajalcev za sodelovanje in uporabo tako imenovanih sporazumov o delitvi vrednosti (tj. delitvi tržnih bonusov in izgub, ki izhajajo iz razvoja zadevnih tržnih cen), ki se sicer že uporabljajo v nekaterih sektorjih, kot je na primer pri sladkorju.

Vir: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije