Nova posojila Eko sklada za okoljske naložbe

Sreda, 23. Avgust 2017

okoljske naložbe
(Foto: www.shutterstock.com)
Eko sklad je razpisal nove ugodne kredite občanom za različne okoljske naložbe. Skupna vrednost razpisanih kreditov je šest milijonov evrov, najvišji možni znesek dodeljenega posojila na posamezno vlogo je 40.000 evrov oziroma najmanj 1.500 evrov. Obrestna mera je trimesečni Euribor + 1,3 %, odplačilna doba pa je lahko največ 20 let.

Občani lahko posojila dobijo za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, sodobne naprave za pridobivanje električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe.

Kredite bo Eko sklad podeljeval tudi za nakupe energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in do okolja prijaznih vozil, za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod, nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in za ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkovito rabo vodnih virov in preskrbo s pitno vodo.

Vir: Delo