Kranj je mesto z dobro prakso urbanega razvoja

Petek, 04. Avgust 2017

Kranj
Skupno delo prebivalcev na osrednjem igrišču. (Foto: http://urbact.eu)

Mestna občina Kranj je v sklopu evropskega programa URBACT prejela naslov mesto z dobro prakso. Gre za program, ki spodbuja celostni urbani razvoj, nagrado pa so podelili 97 dobrim praksam po vsej Evropi. Od slovenskih mest je poleg Kranja nagrado prejela tudi Ljubljana.

Kranj se, podobno kot mnoga druga slovenska in evropska mesta, sooča z degradacijo stanovanjskih sosesk. Skladno s svojo trajnostno urbano strategijo se je Mestna občina Kranj odločila pričeti z aktivnostmi za izboljšanje kakovosti bivanja v soseski Planina, v kateri prebiva četrtina vseh občank in občanov. Pred fizično in energetsko prenovo so se v Kranju posvetili mehkim ukrepom, prav tako pa so pri prebivalcih preverili njihove potrebe. Načrt prenove in oživitve so oblikovali skupaj s prebivalci, za kar so vzpostavili delovno skupino. Vanjo so vključeni strokovnjaki iz nevladnih organizacij, različni občinski oddelki, javne službe, krajevne skupnosti, ki delujejo na območju soseske in druga zainteresirana javnost. Delovna skupina je skupaj s stanovalci obravnavala različne izzive soseske in iskala možne rešitve glede na različne teme. V občini so tematske delovne skupine materialno in strokovno podprli pri razvoju rešitev in jim omogočili, da svoj predlog realizirajo z »mini projektom«, s katerim so na problem opozorili širši krog javnosti in hkrati nakazali možno rešitev.

V sodelovanju s prebivalci je tako nastal celostni načrt prenove in oživitve stanovanjske soseske Planina. Načrt predvideva nekaj programskih obogatitev soseske, med katerimi je tudi center trajnostne mobilnosti, center urbanih športov in center za družine, prav tako pa bodo revitalizirali podhode za pešce in kolesarje ter vzpostavili povezovalne tematske poti. Tudi pri izvajanju predvidenih ukrepov bodo prebivalci pomembni akterji. Iz tesnega sodelovanja s prebivalci si na občini želijo razviti model skupnostnega upravljanja s sosesko in njenega vzdrževanja.

Vir: Mesta.si