Vstopili smo v obdobje ekološkega dolga

Sreda, 02. Avgust 2017

suša
Človeštvo trenutno 1,7-krat hitreje porablja naravne vire, kot jih ekosistemi lahko generirajo. (Foto: www.shutterstock.com)

Danes smo vstopili v ekološki dolg, torej v dan, ko je človeštvo izkoristilo naravne resurse, ki jih ima na voljo v enem letu in je vstopilo v ekološki dolg do prihodnjih generacij. Ta dan se je od konca septembra, ko so ga prvič merili v letu 1997, danes pomaknil na 2. avgust, kar je najbolj zgodaj, odkar smo prvič vstopili v ekološki dolg v začetku '70 let. Dan ekološkega dolga se nanaša na dan, ko letno povpraševanje človeštva po storitvah in resursih narave preseže to, kar lahko Zemlja regenerira v enem letu. Slovenija v enem letu porabi toliko naravnih virov, da bi za njihovo zagotovitev potrebovali 2,75 planeta.

Mednarodna raziskovalna organizacija Global Footprint Network (GFN), ki je prva predstavila način izračuna ekološkega dolga, navaja, da človeštvo trenutno 1,7-krat hitreje porablja naravne vire, kot jih ekosistemi lahko generirajo. Posledice globalne prekomerne porabe naravnih virov postajajo vse bolj očitne po vsem svetu, v obliki izginevanja gozdov, v sušah, pomanjkanju vode, eroziji tal, izgubi biotske raznovrstnosti in kopičenju ogljikovega dioksida v ozračju.

Po besedah strokovnjakov bi zmanjšanje odpadne hrane za 50 % po celem svetu datum ekološkega dolga premaknilo za 11 dni naprej, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 50 % pa bi dan ekološkega dolga premaknilo kar za 89 dni naprej. Stanje naj bi se sicer izboljševalo, saj se je ekološki odtis prebivalca v ZDA od leta 2005 do 2013 zmanjšal za skoraj 20 %, ne glede na to, da se je v istem obdobju BDP na prebivalca v ZDA povečal za približno 20 %. To dokazuje, da je mogoče zmanjšati porabo naravnih virov in hkrati doseči gospodarsko rast. Tudi Kitajska, država z največjim skupnim ekološkim odtisom, ki je skoraj dvakrat večji od odtisa ZDA, se je novem petletnem načrtu zavezala k izgradnji ekološke civilizacije.

Vir: WWF Slovenia