Dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na spletnem zemljevidu

Torek, 01. Avgust 2017

Spletna_stran_Dovolj_za_vse
Spletna stran Dovolj za vse. (Foto: www.dovoljzavse.si)

V okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajajo organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, so vzpostavili novo spletno stran Dovolj za vse (www.dovoljzavse.si). Na spletni strani so predstavljene dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji in uporabna gradiva, s čimer želijo lokalne skupnosti navdušiti in jim pomagati pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Osrednji del spletne strani predstavlja interaktivni zemljevid dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji. Predstavljenih je več kot 40 primerov domačih praks, katerim je skupno, da so se porodile iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju prebivalcev oziroma drugih deležnikov v lokalnem okolju in se nanašajo na področja trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter participativnega upravljanja. Zemljevid dobrih praks je namenjen tako informiranju kot tudi povezovanju akterjev in medsebojnemu prenosu izkušenj z izvajanjem konkretnih projektov.

Na spletni strani so predstavljeni tudi dosedanji rezultati projekta Dovolj za vse, kot so Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, katalog domačih in tujih dobrih praks, pravna analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov in priročniki za izvajanje konkretnih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. K sodelovanju so vabljeni vsi lokalni akterji na tem področju, ki lahko upravljavcem projekta preko spletnega obrazca posredujejo informacije o praksah v njihovem lokalnem okolju, ki še niso vnesene na zemljevid.

Vir: Umanotera