Letošnji Svetovni dan varstva okolja ljudi vabi v naravo

Ponedeljek, 05. Junij 2017

Preživljanje časa v naravi.
(Foto: www.shutterstock.com)

Na današnji dan, 5. junija, obeležujemo Svetovni dan varstva okolja, ki letos poteka pod naslovom Povežimo ljudi z naravo. S tem želijo v Združenih narodih, ki so razglasili svetovni dan varstva okolja, vsakemu posamezniku sporočiti, da naj uživa v naravi, jo občuduje in hkrati poskrbi, da jo bomo svojim potomcem zapustili v njeni lepoti in neokrnjenosti.

Vse ljudi želijo spodbuditi k razmišljanju, da smo tudi ljudje del narave in da je naša blaginja precej odvisna od narave in njene ohranjenosti. Vse bolj smo namreč odmaknjeni od narave. Otrok v severni Ameriki za igro na prostem povprečno porabi manj kot pol ure na dan, medtem ko porabi več kot sedem ur pred televizorjem, računalnikom ali telefonom. Veliko odraslih pa svoj dan preživi na vožnji do službe, kjer več ur sedijo pred računalnikom. Preživljanje časa v naravi pa med drugim zmanjšuje stres, krepi imunsko odpornost, energijo in kreativnost ter zmanjšuje možnost za pojav tesnobe in številnih drugih psihičnih bolezni.

Kot kažejo podatki Statističnega urada RS Slovenija na svojih 20.000 kvadratnih kilometrih združuje štiri velike evropske reliefne enote, to so Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina in Sredozemlje. Zaradi razgibanosti pokrajin nudi najrazličnejše možnosti preživljanja prostega časa v naravi, od planinarjenja in pohodništva, smučanja, kolesarjenja, plavanja, do gobarjenja in piknikov v naravi.

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, gozdovi prekrivajo več kot polovico površine. Tudi gozdovi imajo velik vpliv na okolje, saj poleg tega, da predstavljajo življenjsko okolje številnim rastlinskim in živalskim vrstam, vplivajo tudi na kakovost zraka in na zmanjševanje negativnih vplivov emisij v zrak. Poleg tega, da je gozd prostor za rekreacijo in za kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati mnogim zagotavlja tudi vir zaslužka, predvsem zaradi prodaje lesa.

Za ohranjanje čiste in neokrnjene narave moramo paziti tako pri izpustih v zrak ali vode, kot tudi pri zbiranju in ločevanju odpadkov ter investiranju v okolje prijazne projekte in naprave. V letu 2015 je v Sloveniji nastalo več kot 5 milijonov ton vseh vrst odpadkov, skoraj 18 % je bilo komunalnih in skoraj 3 % nevarnih odpadkov. Dve tretjini komunalnih odpadkov sta se zbrali ločeno in sta bili usmerjeni v nadaljnjo predelavo. Predelanih je bilo več kot 3 milijone ton odpadkov. Ponovna uporaba odpadkov in reciklaža pripomoreta tudi k zmanjševanju izkoriščenosti domačih virov.

Poleg gozdov je Slovenija relativno bogata tudi z vodnimi viri. Skoraj štirikrat presega evropsko povprečje, količina razpoložljivih sladkovodnih virov v Sloveniji pa precej niha, saj je le-ta odvisna od pretekov rek, vremenskih razmer in klimatskih sprememb.

Vir: Delo in dom